PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Edebiyat 1. Çocuk Edebiyatında (Masal) Masalların Özellikleri-Çeşitleri
 2. Çocuk edebiyatı nedir? Çocuk edebiyatının konuları neler olabilir?
 3. Sanat ve Edebiyatta Oryantalizm
 4. Edebiyatta Şiir
 5. Edebiyatın Kapsamı ve Kuramları
 6. Edebi akımlarının oluşmasına etken nedenler Edebiyat akımlarının oluşmasına neler sebep olmuştur ?
 7. Edebi Sanatlar Cinas, Teşhis, İntak, Kinaye, Mübalağa, Tezat, İstifham, Hüsn-i Ta'lil,
 8. Edebi Sanatlar - Mecaz
 9. Edebi Sanatlar - Mecaz-ı mürsel
 10. Edebi sanatlar - Telmih
 11. Edebi sanatlar - Tevkiye
 12. Edebi sanatlar -Teşbih Nedir?
 13. Edebi sanatlar - İstiare ( Edebiyat )
 14. Edebi sanatlar - Tariz
 15. Edebi Sanatlar - Tevriye
 16. Edebi sanatlar - İrsal-ı mesel
 17. Anlam Bakımından Kelimeler Örnekleri İle Beraber Açıklamalar
 18. Sesteş Sözcük Nedir
 19. Ölü Dil Nedir - Ölü Dil Hakkında
 20. İstiklal Marşı'ndaki Edebi Sanatlar
 21. Triyole Nedir Triyole Örnekleri
 22. Yazılı Anlatım ile Sözlü Anlatım Arasındaki Farklar
 23. Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri
 24. Bilimsel Makalede Biçimin Önemi Nedir
 25. Letrizmin Harfçilik Nedir Letrizmin Başlıca Özellikleri, Temsilcileri Kimlerdir ?
 26. Egzistansiyalizm Varoluşçuluk Nedir Egzistansiyalizmin Başlıca Özellikleri, Temsilcileri Kimlerdir ?
 27. Fütürizmin Gelecekçilik Nedir Fütürizmin Başlıca Özellikleri, Temsilcileri Kimlerdir ?
 28. Kübizm Nedir Kübizmin Başlıca Özellikleri, Temsilciler Kimlerdir ?
 29. Empresyonizm İzlenimcilik Nedir Empresyonizmin Başlıca Özellikleri, Temsilcileri Kimlerdir ?
 30. Edebi Akımlar Dışavurumculuk Empresyonizm Nedir Empresyonizmin Başlıca Özellikleri ve Temsilcileri
 31. SÜRREALİZMİN SANATI ÖZELLİKLERİ - EDEBİYATTAKİ İLKE VE NİTELİKLERİ
 32. Sembolizm ( Simgecilik ) Nedir ? Sembolizm Özellikleri Nelerdir Sembolizm Temsilcileri Kimlerdir ?
 33. Parnasizm Nedir ? Parnasizm Özellikleri Nelerdir, Başlıca Temsilcileri Kimlerdir ?
 34. Edebi Akımlar Dadaizm Nedir ? İlk Kez Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır, Özellikleri Nelerdir ?
 35. Pratik Edebiyat Bilgileri
 36. Ses Bilgisi Nedir ? Türkçenin Ses Özellikleri
 37. Biyografi Türünün Özellikleri Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri
 38. Türkçenin Tarihi Gelişimi
 39. Düz Anlatım Yöntemi
 40. Edebiyat İle Sanat Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? Edebiyat İle Sanat Arasında Fark
 41. Dünyada Belli Başlı Edebi Akımlar
 42. Edebi Akımlar Klasisizm Nedir ? Klasisizm Özellikleri Nelerdir
 43. Edebi Akımlar - Romantizm Nedir Romantizm Özellikleri Nelerdir ?
 44. Edebi Akımlar Edebiyatta Doğalcılık Natüralizm Nedir Başlıca Özellikleri Nelerddir
 45. Edebi Akımlar Realizm ya da Gerçekçilik Nedir Özellikleri Nelerdir ?
 46. Türkçe'ye Karşı Sorumluluğumuz
 47. Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
 48. Lehçe, Şive ve Ağız Nedir?
 49. Edebiyat Nedir ? Edebiyat sanatı nedir ? Edebiyatın dalları nelerdir ?