Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Organik hayvan yemi yetiştiriciliği organik yem ihtiyacı nasıl karşılanır ?EmeL
03-07-2012, 13:04
ORGANİK HAYVANCILIĞIN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ORGANİK HAYVAN PANCARI ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

http://www.siradisi.org/resim/images/imagesqnq.jpg

Organik hayvan üretimi en önemli girdisi, organik hayvan yem ihtiyacıdır. Organik kaba yem olarak yonca, korunga ve fiğ üretimi yaygındır. Sıkıntı organik hayvan yemlerinde protein ve enerji yemlerinde vardır. Kesif yem radyonu için bu yemlerin üretimi oldukça zordur.

Organik hayvansal üretimde organik soya organik mısır ve yağlı tohum küsbelerı bugün için sıkıntılıdır. Bugün organik yem rasyonunda yağlı tohum küsbelerı kullanılmamalıdır. Çünkü yağlı tohumlardan, yağ çıkarma muamelesinde özellikle ferro sülfat ve diğer kimyasallar kullanılmaktadır. Yağlı tohum küsbelerı kalıntı deposudur. Ayrıca çok pahalı olan ayçicek ve soya küsbelerı yerine pamuk tohumu küsbesı kullanılmaktadır. Pamuk tohum küsbesı GOSSYPOL içermektedir.


http://oguf.org.tr/resim/or1.jpg


KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN VE ETİYOPYA da üretilen, soya mısır organik olarak üretilmesi mümkün değildir. Ekvator bölgesidir. kımyasal kullanılmadan üretim yapılamaz. Yurt dışında üretilen bu ürünler konvansiyonel üretim yapan bir yem fabrikaya götürülerek organik yem üretilmektedir. Bu yemlerde kimyasal kalıntı içermektedir.

Türkiye de bugün Silajlık mısır üretimini kim yaparsa yapsın kıymasal gübreleri katmadan yapamaz. Organik hayvan üretiminde kullanılamaz. Organik hayvan üretimi için, bugün hazır sanayi yemi olarak kullanmak sakıncalıdır.

Organik hayvansal yem rasyonu oluşturan, organik kepek, organik arpa, organik çavdar, soya(dane),mısır(dane)değirmende öğütülerek rasyon hazırlanmalıdır. Organik üretime uygun, kimyasallara ihtiyaç duyulmadan en önemli yem bitkisi HAYVAN PANCARIDIR(yemlik). Dekara 15 ton ürün verdiği gibi, 2. ürün olarak ta, ekilmektedir. Hem silaj olarak hem de taze taze hayvanlara yedirilmektedir.

Hayvan pancar üretimini artırmak ve yaygınlaştırmak için kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı KUDAKA’ dan almış olduğumuz proje kapsamında iki pilot köy seçilmiş değişik üreticilere hayvan pancarı ekilmiştir. Bölge çiftcısı havyam pancar alanlarını gördükçe üretime ilgi artmıştır.

KRİTERLER GEREKLİ Mİ ?
ORGANİK TARIMDA RASTLANTISAL HATALAR İÇİM ALGORITMA STRATEJİLERİ GELİŞTİRME PROJESİ

Türkiye de organik üretim, 5262 sayılı yasa ve yasaya bağlı yönetmenlikler kapsamında yapılmaktadır. Bu yasa ve yönetmenlikler kapsamında organik üretim yapan gerçek üreticiler, çeşitli hatalara rastlanmaktadır. Bu hataların çoğu otokontrolün olamamasından kaynaklanmaktadır.
Organik ürün tohumunun doğru seçilememesi, üretim, hasat, pazarlama, ambalajlama ve satışta rastlanan hatalar vardır Organik ürün üretim ve satışında analizler sonucu görülen uygunsuzluklar organik ürünler konusunda ulusal ve uluslar arası güveni sarsacaktır. Bu hatalar ve güven sarsıcı faaliyetler ülkemizde organik tarımın gelişmesine engel olacaktır.

Rastlanan bu hataları; paylaştığımız IFOAM genel başkanı bir çözüm önerisi getirmiştir. IFOAM Genel Başkanı Markuz ALBENZ’in önerisi şudur.

Türkiye'de Güvenilir organik ürün üreten üreticiler, ürünlerini ayrıcalıklı bir statüye kavuşturmaları gerekir. Ülkemizin şartlarına uygun kriterler belirleyin. Organik üretiminizi bu kriterlere uygun olarak üretin. Üretimden tüketime kadar organik ürünlerin izlenme sistemini kurun. güvenilir organik ürün üreten üreticilerin bu kriter etrafında kümeleşmesini sağlayın. Tanıtımı asla ihmal etmeyin.


Bu öneriler karşısında yaptığımız yaptığımız incelemelerde gördük ki yurt dışında IFOAM, FİBL, BİOLAND, DEMETER gibi sivil toplum kuruluşları, kendi kriterlerini belirlemiş ve pazarda yerlerini almışlardır.


Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(KUDAKA) ya sunulan projemiz kabul edilince;Türkiye nin değişik üniversiteler den 8 akademisyen,1 bakanlık temsilcisi gözlemci olarak 1 KSK temsilcisi, 1 IFOAM temsilcisi 1EFTA temsilcisi, 3 STK’lardan temsilci olmak üzere 13 kişilik bir kriter belirleme komitesi kurulmuştur.


Belirlenen kriterler bu konuda uzman belgelendirme kuruluşunda tescil yaptırılacaktır tanıtım uygulamaya başlanılacaktır.


http://www.siradisi.org/resim/images/images1.jpg