Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Arıcılık Takvimi Aylara Göre Bakım Uygulamaları Arıcılık Hakkında Arıcılık TakvimiEmeL
12-31-2011, 13:37
http://www.aricilikakademisi.org/wp-content/uploads/bee-keeping-md.jpg

ARICILIK TAKVİMİ

OCAK AYI :
1.Arılar devamlı olarak kovanda bulunduklarından kovanlar sarsılmamalı çerçeveler yerinden oynatılmamalıdır.
2.Karla dolmuş uçuş delikleri ve tablaların temizliği yapılmalı ve havalandırma yapılmalıdır.
3.Kovanların etrafından hava akımı sağlanacak kadar boşluk bırakılmalı her tarafı çepe çevre sarılmamalıdır.

ŞUBAT AYI :
1.Hava koşullarının uygun olduğu havalarda ilk kontroller yapılmalı Yiyeceği olmayanlara kek , bez içinde toz şeker veya lokum verilmelidir.
2.Sönen kovanlar varsa içindeki ballı çerçeveler alınmalı ve kovan kapatılmalıdır,bu sayede yağmacılık önlenmiş olur.

3.Bu dönemde arılar olabildiğince katı yemlerle beslenmeli şurup veya bal takviyesi yapılmamalıdır.(Şayet sonbahar bakımı doğru olarak yapılmışsa 2:1 şuruplama yapılmasında bir mahsur yoktur.)
4.Varroya karşı ilaçlama ayın sonlarında havalar uygun olduğunda yapılabilir Bu sayede bu dönemde kovanda yavru olmadığından kesin sonuç alınabilir.

MART AYI :
1.Arılarda ana muayeneler ve bakımlar bu ay içinde başlar.Bu ay içinde ana arı yumurtlamaya başlar.Bu nedenle havanın sıcak olduğu 12:00 – 14:00 saatleri arası rüzgarsız havalarda bakım yapılmalıdır.Yavruları üşütmemek için hızlı davranılmalı ,kovanlar uzun süre açık bırakılmamalıdır.
2.Kovanda ilk olarak işçi arı mevcudu kontrol edilir.
3.Kovanların analarının olup olmadığı kontrol edilir.
4.Kovanlardaki bal stoğu kontrol edilir.

5.Anasız kovanlar zayıf ve analı kovanlarla birleştirilir.
6.Kovanlardaki boş petekler çıkarılır.
7.Yavru ve yumurta üretimini sağlamak amacıyla şuruplama yapılır.Bu şurup 2: 1 olmalıdır.Yani 2 ölçek şekere 1 ölçek su konmak suretiyle hazırlanmalıdır.
8.Havalar uygun ise kovanların dip tahtaları değiştirilebilir.
9.Yine havalar uygun ise varroa ilaçlaması düzgün olarak yapılmalıdır.
NOT :İlk üç ay içerisinde arı kontrolleri yapılırken hava şartlarına dikkat edilmeli arılar üşütülmemeli ve sarsılmamalıdır.Buraya kadar anlatılanlar normal mevsim içinde yapılması gerekenlerdir.Ancak tamamen hava koşullarına bağlıdır.Havalar uygun olmadığı sürece arılar rahatsız edilmemelidir.
Yine öte yandan arılar kışın çok fazla sarılmamalı hava sirkülasyonuna imkan tanınmalıdır
İlk verilecek olan yemler mutlaka katı olmalı sonrasında yine yoğun şurup verilmeli daha sonraları normal şurup düzenine geçilmelidir.Tabiki sonbahar bakımı düzgün olarak yapılmışsa katı yemle beslemeye gerek yoktur.Koyu şurupla beslemeye başlanılabilir.Bu arıların ishalden korunmaları için şarttır.Şurup hazırlama ayrıca anlatılacaktır.

NİSAN AYI :
1.Bu ayda martta başlayan işler devam eder.
2.Varroya karşı ilaçlama daha önce yapılamamışsa mutlaka yapılmalıdır.
3.Teşvik yemlemesine ( 1:1 ölçeğinde şeker ve su kullanılmalı ) devam edilir.Her 10 günde bir kovanlar açılarak çalışması kontrol edilir.
4.Gerekli olan kovanlar var ise kabartılmış çerçeveler konarak çalışma yeri sağlanır.
5.Hafta da bir kovanlar dışarıdan gözlenerek kuşkulanılan kovanlar açılarak denetlenir.Anormal bir durum olup olmadığına bakılır.Bu dönemdeki bakımda önce işçi arı mevcudiyeti sonra ana arı kontrolü yapılır.Yine yavru miktarı da bize bir fikir verir.Şayet yavrular arasında boşluklar var ise bu ana arı yaşlıdır ve ya sakattır.
6.Nisan sonunda kuvvetli kovanlar bölünerek suni oğula hazırlanabilir.
7.Çok zayıf kovanlara yavru ve yumurtalı çerçeve takviyesi yapılarak güçlendirilir.Bu çerçevelerde ana arı olmamalıdır.
8.Yine bu dönemde güçlü kovanlara kat verilebilir.
NOT : Bu ay içinde şurup 1 ölçek şekere 1 ölçek su katılarak hazırlanmalıdır.Mutlaka daha önce yapılmadıysa varroa mücadelesi yapılmalıdır.

MAYIS AYI :
1.Haftada bir düzenli olarak ana arı ve işçi arı mevcuduna bakılmalı arıların sıkışmasına izin verilmemeli rahat bir çalışma ortamı için zamanında katlar atılmalı.Alttaki çerçeveler Balla doldurulmuş ve yavru yapacak yer kalmamışsa bu çerçeveler ballığa çıkarılmalı bunların yerine boş kabartılmamış çerçeveler alta konmalıdır.
2.Şayet bölme yapılmışsa durumları izlenir.Takviye verilmişse yine bunların gelişme durumları izlenir.
3.Anasız kovanlar varsa analandırılır.Yada zayıf bir kovanla birleştirilir.
4.Şuruplama 1 : 1 oranında devam eder.
5.Uçuş delikleri hava şartlarına göre genişletilmeye başlanır.
6.Kat isteyen kovanlara kat verilir.
7.Oğula hazırlanmayı engellemek için Kabartılmamış birkaç çerçeve alta konur alttaki birkaç çerçevede ballığa çıkarılır.
NOT:Bölme yapabilmek için ortamda erkek arılar var olmalıdır.

HAZİRAN AYI :
1.İlk 15 gün üç günde bir düzenli bakım yapılmalı sonraki 15 günde de haftada bir bakım yapılmalıdır.(Bu ova için geçerlidir.
2.Çıkmış olan oğullar varsa bunların yemlemesi yapılır.Ana arılarının yumurtlama durumuna (ilk oğulda) ana arının çiftleşme durumuna da oğul veren kovanda dikkat edilmelidir.
3.Bal özünün geliş miktarına bakılır.Şayet kesilir ve ya havalar sürekli yağışlı geçer ise aralıklı olarak az miktar şurupla yemleme yapılmalı.Havalar normal ise yemlemeler kesilmelidir
4.Ballık ve çerçeve ilavesi yapılır.Oğula yatacak kovanlar takip edilir.
5.Oğul eğilimi başlamış olan kolonilerde ballığa çerçeve çıkararak yerine boş temel petekli çerçeveler verilmeli ana arı memeleri kesilmelidir.Ancak bu işlem en fazla 2 defa uygulanmalı tekrar inşa edilmişlerse bunlara dokunulmamalıdır.
6.Bölgedeki bitki örtüsü ve çiçek durumuna göre ay sonunda daha yükseklere nakliye yapılabilir.Yine bu ortama çıkan arılarda oğul eğilimi başlayacağından dikkat edilmelidir.
7.Balı olgunlaşmış çerçeveler kovandan alınabilir.

TEMMUZ AYI :
1.Arıların su ihtiyaçları kesin olarak karşılanmalıdır.
2.Haftada bir kovan dışından arıların çalışma hızı takip edilmelidir.Erkek arıların kovan dışına atılıp atılmadıkları kontrol edilmelidir.
3.Onbeş günde bir kovanların üzerinden arı mevcudu kontrol edilmelidir.
4.Yağmacılığa fırsat verilmemeli. Arılara bakım işleri ve varsa ballar sabahın erken saatlerinde alınmalıdır.
5.Yine bu mevsimde kovanların üzerine gölgeleme yapılması iyi sonuçlar verecektir.

AĞUSTOS AYI :
1.Bu ayda kovanda yavru ya çok az yada hiç yavru yoktur.
2.Yalnız kovanda bal hasadından sonra kalan bal miktarına çok hassasiyet ister.Şayet yeterli bal kalmamışsa arılar açlık oğlu vereceklerdir.
3.Böyle kovanlar var ise bunlara akşam saatlerinde şurup verilebilir.bu şurupta 2 : 1 ölçeğinde olmalıdır.
4.Aynı temmuz ayında olduğu gibi yağmacılığa fırsat verilmemeli ve arıların yağmaya daha az meyilli olduğu sabahın erken saatlerinde kontroller yapılmalıdır.

EYLÜL AYI :
1.Kovan uçuş delikleri daraltılmaya başlanır.
2.Kovanların bal durumları kontrol edilir.Fazla olan ballar kovandan çıkarılır.
3.Kovanlarda hiçbir zaman tam dolu çerçeveler kış yiyeceği olarak bırakılmaz.Bunun yerine yarısı balla dolu çerçeveler tercih edilir.
4.Sonbahar varroa mücadelesi ay sonuna doğru yapılmaya başlanır.
5.Sonbahar şuruplaması yapılmaya başlanır.Yine ölçek 2:1 olmalıdır.

EKİM AYI :
1.Bu ayda arılar tam bir kontrolden geçirilmelidir.Ana arı durumları işçi arı sayıları ve kışlık bal durumu gözden geçirilir.
2.Anasız kovanlar birleştirilir.
3.İşçi arı sayısı az olan kovanlar birleştirilir.
4.Varroya karşı sonbahar ilaçlı mücadelesi daha önce yapılamamışsa bu ay mutlaka yapılır.
5.Arı mevcuduna göre 10 – 20 kg arasında kovanda bal bulunması yeterlidir.
6.Uçuş delikleri daraltılmalı Yağmur ve rutubetten korunmalıdır

KASIM AYI :
1.Ekim ayında başlamış işler tamamlanır.
2.Zayıf ve ya anasız kovanlar birleştirilir.
3.Yeterli yiyecek bırakılmış olan kovanlar kış uykusuna bırakılır.
ARALIK AYI .
Arılar kovanda kış dinlenmesine terk edilirler.

ŞURUP HAZIRLAMA
İLK BAHAR BAŞLANGIÇ ŞURUBU 2 : 1
Arıların ishal olmaması ve fazla suyu uzaklaştırma zahmetinden ötürü ilkbaharda başlangıç olarak 2 ölçek şekere 1 ölçek su konmak suretiyle hazırlanan şurupla besleme yapılır.
Şurup hazırlanırken su kaynatılmalı ve kaynar halde ocaktan indikten sonra şeker ilave edilip karıştırılarak eritilmeli şeker eridikten sonra bir miktar da limon tuzu konmalıdır. Kesinlikle şeker şurubu kaynatılmamalıdır.Çünkü şeker kaynatıldığında karamelize olur ki bu arılar için zehirlidir.
İLKBAHAR TEŞVİK ŞURUBU 1 : 1
Nisan ayından itibaren ana arının yumurtlaması için kullanılır. Burada 1 ölçek şekere 1 ölçek su konarak hazırlanır. Hazırlanışı aynen yukarıdaki gibidir. Ancak ilave olarak gerekli olduğu durumlarda bu şuruba vitamin ve antibiyotik ilaçlar da katılabilir.
SONBAHAR KIŞ YEMLEME ŞURUBU 2 : 1
Arıların balı olgunlaştırma zamanının dar ve ana arının çok aşırı yumurtlayarak kışa yüksek arı sayısıyla girmesini önlemek için bu oranda verilir. Ayrıca mevsimin bir daha yumurtlamaya izin vermeyeceği unutulmamalıdır.
Ayrıca arılar için şekerden yapılan şurubun kendi yaptığı baldan daha sağlıklı olduğu unutulmamalı ballar alınıp yerine şeker şurubu takviyesi yapılmalıdır.
DİĞER HUSUSLAR
Yukarıda bahsedilen husus tuhaf gelebilir ancak yapılan çalışmalara göre bal şeker şurubundan daha fazla sindirim artığına neden olmakta ve bunun neticesinde arılar karlı ve buzlu havalarda pislemek için dışarı çıkmakta ve kar üzerine serpilerek ölmektedirler. Ölmeyenlerde ishalden aşırı etkilenirler.
Arılıklarda açıkta hiçbir zaman bal bırakılmamalıdır.Bu yağmayı başlatacak bir unsurdur.Ayrıca civardaki arılıklardan hastalık taşıyan arılar da bu bala geleceğinden kolonilerimize hastalık bulaştırabilirler.Neden söndüğünü bilmediğimiz kovanlardan aldığımız balarlıda diğer kovanlara takviye amacıyla vermemeliyiz.