Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tarihin yararlandığı bilimler



EmeL
03-23-2012, 21:35
Tarihin yararlandığı bilimler

Arkeoloji: Özellikle yazının olmadığı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi sağlamasıyla tarihçilerin yararlandığı bilimdir.

Antropoloji: Toplumların ırk yapılarını inceler.

İktisat: Ekonomik olayların kanunlarını ortaya koyan iktisat bilimi geçmişteki olayların iktisadi sebeplerinin anlaşılması konusunda tarihçilere ışık tutar.

Filoloji: Dil bilimidir. Eski kaynakların çevrilmesi ve incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur.

Nümizmatik: Eski paraları inceler.

Heraldik: Armaları, ünvanları, bayrakları inceler.

Felsefe: Tarihteki olaylarda dönemin felsefesini bilmek ve düşünce yapısını öğrenmek tarihçinin olayları daha derin anlayabilmesini sağlar.

Epigrafi: Taş ve mermer kitabelerin üstündeki yazıları inceler.

Kronoloji: Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir.

Sosyoloji: Toplumu incelemesiyle tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olur.

Etnografya: Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceler.

Paleografya: Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır.Yazılı kaynakların anlamlaştırılması bağlamında tarihçilerin faydalandığı bir bilimdir.

Coğrafya: Tarihçi olayları daha iyi anlamak için geçtiği yeri bilmek zorundadır.O yerin dağlarını, nehirlerini, toprak özelliklerini v.b. gibi bilgileri ona coğrafya bilimi verir.

Diplomasi: Resmi belgeleri inceleyip, sınıflandırarak tarihçiye yardımcı olur.

Toponomi: Yer adları bilimi

Sigolografi: Armaları inceleyen bir bilimdir.

Secere-Soy Kütüğü: İnsanların soylarını inceleyen bilimdir.

Onomastik: İsim bilimidir.

Psikoloji: İnsanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyen bilimdir.

Siyaset: Tarihsel olarak bir toplumun incelenmesi ve toplumun tarihsel açıdan gelişimini sağlamak için tarih biliminden yararlanılır.

Kimya: Karbon 14 yöntemiyle bulguların hangi döneme ait olduğunu inceler.



http://sinestezi.files.wordpress.com/2009/01/dunyakure.jpg?w=256&h=256