Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Toplumsal Devrim Nedir?EmeL
04-10-2012, 16:46
Toplumsal Devrim Nedir?-Sahip olunan siyasal perspektife göre çeşitli anlamlar yüklenen Toplumsal Devrim kavramı, anarşist teoride, toplumun tümüyle yeniden örgütlenmesini amaçlayan öncü veya politik değil, aksine aşağıdan yukarıya gelişen bir devrimi ifade eder. Peter Kropotkin kavramı şöyle dile getirmiştir; "Toplumsal devrim, ülkenin endüstriyel, ekonomik yaşamının ve aynı zamanda tüm toplum yapısının yeniden örgütlenmesi demektir." Troçkist hareket açısından ise toplumsal devrim, varolan mülkiyet ilişkilerinin parçalandığı bir ayaklanmaya işaret eder.

20 yüzyılın başlarında İspanya'da gelişen ve sonunda iç savaşa dönüşen Franco rejimi ile kesintiye uğrayan süreç (İspanya iç savaşı) ve Latin Amerika'nın Zapatista hareketi toplumsal devrimlerin özgün örnekleridir. Amerikan İç Savaşı'da, köleliğin sonunu işaret etmesi nedeniyle sıklıkla toplumsal devrim olarak ele alınır.

Toplumsal devrimler, sadece hükümetlerin değiştiği saf politik devrimlerle veya devlet şeklinin değiştirildiği ancak mülkiyet ilişkilerinin değişmeden kaldığı devrimlerle önemli farklılılar gösterir.

"Toplumsal devrim" terimi en genel anlamda, toplumun bir parçasında kütlesel bir değişime atfen kullanılmaktadır.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Mexican_rebels_w_cannon.jpg/270px-Mexican_rebels_w_cannon.jpg