Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : MEKKÎ VE MEDENÎ ÂYETLEREmeL
05-10-2012, 23:42
MEKKÎ VE MEDENÎ ÂYETLER Bu konuda üç farklı görüş vardır: a) Mekke ve civarında nazil olan âyetler Mekkî, Medine ve civarında nazil olan âyetler ise Medenîdir. b) Hicretten önce nazil olan âyetler Mekkî, hicretten sonra nazil olan âyetler ise Medenîdir. Bu görüşe göre hicretten sonra Mekke'de nazil olan âyetler de Medenîdir. Meşhur olan görüş budur. c) Mekkelilere hitab eden âyetler Mekkî, Medinelilere hitap eden âyetler Medenîdir. Kur'ân inme sürecinde Mekke halkının çoğu kâfir olduğu için onlara genelde "ey insanlar" şeklinde, Medîne halkının çoğu Müslüman olduğu için onlara da "ey müminler" şeklinde hitap edilmiştir.http://www.enfal.de/calig60.gif