Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Cenâb-ı Hak buyuruyor...EmeL
05-24-2012, 12:55
Cenâb-ı Hak (http://www.siradisi.org) buyuruyor...

“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kâf, 16)

Rasûlullah (sav) buyurdular (http://www.siradisi.org):

“Mazlûmun duâsından (http://www.siradisi.org) sakınınız. Zîrâ onun duasıyla Allâh Teâla arasında perde yoktur.” (Müslim, Îmân, 29)

İnsan, eşref-i mahlûkât, yani yaratılmışların en mükemmelidir. Onun kalbi ise nazargâh-ı ilâhîdir. Hadîs-i kudsî olarak nakledilen bir rivâyette, “Ben yere göğe sığmam. Bir mü’min kulumun kalbine sığarım.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 195) buyrulmaktadır. Bütün bunlar, insanın muhterem mevkiini ifâde etmekte ve onun hatırını veya kalbini kırmanın, ne derece ağır bir cürüm olduğunu ifâde etmektedir.

Kalbi kırık insanların, Cenâb-ı Hak nezdindeki îtibar ve mevkileri yüksektir. Rızâ-yı ilâhîye kavuşmak isteyenler, böyle mahzûn gönülleri sevindirmelidirler. Nitekim Hz Mûsâ (as) bir gün:

“-Yâ Rab! Seni nerede (http://www.siradisi.org) arayayım?” diye niyazda bulunmuştu. Allâh Teâlâ da:

“-Beni kalbi kırıkların yanında (http://www.siradisi.org) ara!..” (Ebû Nuaym, Hilye, II, 364) buyurdu.​http://hazretieyupsultan.com/image/tezhip_108.png