Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Resimleri-BilgileriEmeL
05-26-2012, 06:41
Atatürk-Kurtuluş Savaşı Müzesi Resimleri-Bilgileri-Misak-ı Milli ve İnkılap kuleleri arasındaki ilk bölümde bulunan ve Atatürk’ün özel eşyalarının sergilendiği kısım, ilk olarak 21 Haziran 1960 tarihinde “Anıtkabir Atatürk Müzesi” olarak açılmış, daha sonra yeni sergileme teknikleriyle düzenlenerek ve diğer bölümlerle birleştirilerek, 2002 yılında “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi” adını almıştır. Bu bölümde Atatürk’ün kullandığı eşyalar ile kendisine yabancı devlet adamları tarafından hediye edilen eşyalar sergilenmektedir. Ayrıca, Atatürk’ün manevi evlatlarından Afet İnan, Rukiye Erkin, Sabiha Gökçen’in müzeye hediye ettikleri Atatürk’e ait eşyalar da bulunmaktadır. Müzede, Atatürk’ün anne ve babasına ait fotoğraflar ve nüfus cüzdanları, kılıçlar, bastonlar, madalyalar, milletvekilliği belgeleri, sigara ve sigara tabakaları, TBMM tarafından hediye edilen altın alfabe, paralar ve cüzdanlar, not defterleri ve kalemler, likör takımı, çay ve pasta takımları, İş Bankası tarafından hediye edilen saat ile bazı yabancı devlet adamlarının fotoğrafları bulunmaktadır.http://www.ataturktoday.com/Resim/Muze/KurtulusSavasiMuzesi.jpg


http://www.tsk.tr/12_anitkabir/ataturkvekurtulussavasi/muze/resimler/ata-041.jpghttp://bilgibank.tk/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/eserler.jpg

Müzede dünyada benzeri bulunmayan üç panorama sergilenmektedir: [6x40] metre büyüklüğündeki Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları panoraması, [7x30] metre büyüklüğündeki Sakarya Meydan Savaşı panoraması ve [7x30] metre büyüklüğündeki Büyük Taarruz panoraması. Bu panoramalar ve müzedeki dev tablolar Aydın Erkmen’in yönlendirdiği 12 Rus ressam tarafından yapılmıştır.

http://bilgibank.tk/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/BuyukTaarruzPanoramasiAtaturkKocatepede.jpg

http://bilgibank.tk/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/eserler-1.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/1346/kurtulusavamze2.jpg http://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/y1.jpg
http://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/d1.jpg http://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/d2.jpg
http://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/d3.jpg http://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/d5.jpg
http://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/d8.jpg http://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/y2.jpghttp://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/tonozlugaleriler_2_k.jpg http://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/tonozlugaleriler_1_k.jpg
http://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/ozelkitaplik2_k.jpg http://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/tonozlugaleriler_3_k.jpghttp://www.mehmetsokmeninyeri.com/ataturk/AtaturkKurtulusSavasiMuzesi/muze/ozelkitaplik1_k.jpgMüzenin dördüncü bölümü olan Atatürk Özel Kitaplığı modern müzecilik anlayışına uygun olarak 11 Haziran 2005 yılında yeniden düzenlenmiş ve böylece kitaplar daha özenli bir şekilde koruma altına alınmıştır. “Düşünce Adamı Atatürk” fikrinden ilham alınarak düzenlenen bölümde yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin “Atatürkçü Düşünce Sistemi”nin ne olduğu ve bundan ne anlaşılması gerektiği hakkında bilgilenmeleri hedeflenmiştir. 26 Ağustos 2002 tarihinde açılan Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde Atatürk’ün askeri dehası vurgulanırken, burada ise Atatürk’ün “düşünce adamı” yönü vurgulanmaktadır.
Bu bölümde Atatürk'ün kendisine ait özel kitapları bulunmaktadır. 3123 adet olup, 26 konu başlığı altında toplanarak vitrinlerde sergilenmektedir.Kitapların dillere göre dağılımına bakıldığında ağırlıklı olarak Türkçe ve Fransızca olduğu görülür. Bunun yanında İngilizce, Romence, Yunanca ve Latince kitaplar da bulunmaktadır. Konu bazında değerlendirildiğinde ise ilk sırayı tarih, ikinci sırayı ise dil ve edebiyat almaktadır.


http://www.ataturktoday.com/Resim/Muze/Koleksiyon/BalmumuHeykeli.jpg


Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi - Anıtkabir-Ankara resimleri-Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi - Anıtkabir-Ankara fotoğrafları

EmeL
05-26-2012, 06:57
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi-Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu şeref salonunun altında bulunan 3 bin m²’lik sütunlu alanda kurulan “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi”, özellikle farklı sergileme teknikleri ile Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebeleri’ni, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı biçimde sunuyor.

Misak-ı Milli Kulesi’nin kapısından girilen müze, dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Atatürk’ün özel eşyaları sergilenirken, ikinci bölümde panorama ve yağlı boya tablolarla Çanakkale Muharebeleri ile Kurtuluş Savaşı, üçüncü bölümde ayrı ayrı tonozlarda Milli Mücadele ve devrimler anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde ise Atatürk’e ait kitaplar ile bu kitapları okurken altını çizip notlar aldığı kısımlardan örnekler sergilenmektedir.

Misak-ı Milli ve İnkılap kuleleri arasındaki ilk bölümde bulunan ve Atatürk’ün özel eşyalarının sergilendiği kısım, ilk olarak 21 Haziran 1960 tarihinde “Anıtkabir Atatürk Müzesi” olarak açılmış, daha sonra yeni sergileme teknikleriyle düzenlenerek ve diğer bölümlerle birleştirilerek, 2002 yılında “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi” adını almıştır. Bu bölümde Atatürk’ün kullandığı eşyalar ile kendisine yabancı devlet adamları tarafından hediye edilen eşyalar sergilenmektedir. Ayrıca, Atatürk’ün manevi evlatlarından Afet İnan, Rukiye Erkin, Sabiha Gökçen’in müzeye hediye ettikleri Atatürk’e ait eşyalar da bulunmaktadır. Müzede, Atatürk’ün anne ve babasına ait fotoğraflar ve nüfus cüzdanları, kılıçlar, bastonlar, madalyalar, milletvekilliği belgeleri, sigara ve sigara tabakaları, TBMM tarafından hediye edilen altın alfabe, paralar ve cüzdanlar, not defterleri ve kalemler, likör takımı, çay ve pasta takımları, İş Bankası tarafından hediye edilen saat ile bazı yabancı devlet adamlarının fotoğrafları bulunmaktadır.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin ikinci bölümünde Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’u konu alan üç panorama dikkati çekmektedir. Üç büyük panorama, önlerinde düzenlenen başka bir alanla üç boyutlu bir etkiye büründürülmüştür. Bu alanda düzenlemelerde kullanılan savaş objeleri ve maketlerle, muharebelerin geçtiği yerler ve dönem, yaşananların aslına uygun olarak yeniden canlandırılmıştır. Türkiye’de ilk kez uygulanan bu teknikle, müze ziyaretçilerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda yaşanan güçlükler hissettirilmeye çalışılmıştır.

1919-1938 yılları arasında, Atatürk Devrimleri ve dönemin önemli olaylarının anlatıldığı üçüncü bölümde, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri’ne ilişkin 3 bin kadar fotoğraf ile bunların Türkçe ve İngilizce açıklamalarına yer verilmektedir. Ayrıca tonozlu odacıkların bulunduğu koridor boyunca Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük hizmetleri görülen asker-sivil 20 kahramanın büstü ve kısa özgeçmişleri de yer almaktadır.

18 tonozlu odacığın konuları şunlardır:

Türk Kurtuluş Savaşı Komutanları

Mondros, Vatanın İşgali

Kuva-yı Milliye

Kongreler

TBMM’nin Açılışı, İç İsyanlar

Çukurova, Antep, Maraş, Urfa Ve Trakya’da Milli Mücadele

Kurtuluş Savaşı’nda Donanmamız

Kazanılan Zaferler, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması

Siyasal Devrim

Eğitim, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Reformlar

Hukuk, Kadın Hakları ve Soyadı Devrimleri

Sosyal Hayatın Düzenlenmesi

Güzel Sanatlar, Basın ve Halkevleri

Tarım, Ormancılık, Sanayi ve Ticaret

Maliye, Sağlık, Spor ve Turizm

Bayındırlık ve Ulaştırma

Milli Güvenlik

İç ve Dış Siyasi Olaylar (1923-1938)

Müzenin dördüncü bölümü, Atatürk Özel Kitaplığı’dır. Bu bölümde, Anıtkabir koleksiyonunda yer alan kitaplar, konularına göre tasnif edilerek sergilenmektedir.

Adres: Anıt Caddesi, Tandoğan-Ankarahttp://www.fotogezgin.com/resimler/haber/fotogezgin_anitkabir.jpg