Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : İman İle İlgili Ayetler - Kuranda İman İle İlgili Ayetler - İman Hakkında Kuran AyetlerieLa
08-14-2012, 02:46
İman İle İlgili Ayetler - Kuranda İman İle İlgili Ayetler - İman Hakkında Kuran Ayetleri
Bakara Suresi6 Şu bir gerçek ki, o küfre batmış olanları sen korkutsan da korkutmasan da onlar için aynıdır; iman etmezler

14 Bunlar iman etmiş olanlarla yüzyüze geldiklerinde, "iman ettik" derlerKendi şeytanlarıyla baş- başa kaldıklarında ise söyledikleri şudur: "Hiç kuşkunuz olmasın biz sizinleyizGerçek olan şu ki, biz alay edip duran kişileriz"

62 Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan,Sabiılerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktırKorku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar

88 "Kalplerimiz kabuk tutmuştur" DedilerHayır öyle değilKüfürleri yüzünden Allah onları lanetlemiştir de çok az bir kısmı iman eder

91 Onlara, "Allah'ın indirmiş olduğuna inanın" denildiğinde şöyle konuşurlar: "Biz, bize indirilene inanırız" Ve ondan ötesini inkar ederlerOysaki o, kendilerinin yanındakini doğrulayıcı bir gerçektirSöyle onlara: "Madem iman sahibiydiniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini niye öldürüyordunuz?"

93 Hani kesin söz almıştık sizden de Tur'u üzerinize kaldırmıştık "Size verdiğimizi kuvvetlice tutun ve dinleyin" DemişyikŞöyle demişlerdi: "Dinledik ve isyan ettik" İnkarları yüzünden gönüllerine buzağı içirildiDe ki: "Eğer inanan kişilerseniz, ne köü şeydir size imanınızın emretmekte olduğu"

100 Bir ahitle söz verdikleri her seferinde, içlerinden bir fırka, ahdi kaldırıp atmadı mı?Doğrusu şu ki, onların çokları iman etmezler

103 Eğer onlar iman edip sakınsalardı, Allah katında bir sevap elbette daha kıymetli olurduKeşke bilebilselerdi

104 Ey iman edenler! "Raina" demeyin, "unzurna" deyin/ "bizi davar gibi güt"diye konuşmayın, "bize bak diye" konuşun ve dinleyinKafirler için korkunç bir azap vardır


109 Ehlikitap'tan birçoğu, benliklerindeki kıskançlık yüzünden sizi, imanınızdan sonra kafirler haline bir döndürebilseler diye yürekten istediHem de gerçekten kendilerine ayan-beyan olduktan sonraAllah, buyruğunu getirinceye değin affedin, hoşgörünAllah, herşeye gücü yetendir143 İşte böyle!Biz sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye, orta yolu izleyen bir ümmet yaptıkBiz, eskiden üzerinde olduğunu kıble haline getirdik ki resule uyanı, ökçesi üstüne gerisin geri dönenden ayıralımBu, Allah'ın kılavuzluk ettikleri dışındakilere gerçekten zor gelecektirAma Allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektirŞu da bir gerçek ki, Allah öncelikli insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir

153 Ey iman sahipleri!Sabra ve namaza sarılarak yardım dileyinHiç kuşkunuz olmasın ki, Allah sabredenlerle berab erdir

172 Ey iman sahipleri!Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin ve -eğer kendisine kulluk ediyorsanız- Allah'a ş ükredin

178 Ey iman edenler!Öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştırHür kişiye karşılık hür, köleye karşılık köle, dişiye karşılık dişiKim kardeşi tarafından herhangi bir şekilde affa uğrarsa, bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel biçimde bir ödeme yapmak gerekirİşte bu, Rabbinizden size bir hafifletme ve bir rahmettirKim bundan sonra azgınlık ve düşmanlık ederse onun için korkunç bir azap vardır


183 Ey iman sahipleri!Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştırBu sayede korunmanız umulmaktadır


208 Ey iman sahipleri! Hepiniz toptan barış içine girin Şeytanın adımlarını izlemeyin Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır

212 İğreti/sefil hayat küfre sapanlara süslü gösterilmiştir; onlar, iman sahipleriyle alay ederler Takvaya sarılanlar, kıyamet günü onların tepelerinde olacaktır Allah, dilediğini hesapsız bir biçimde rızıklandırır

221 Müşrik kadınlarla, onlar iman edinceye kadar evlenmeyin Özgürlüğünden yoksun inanmış bir kadın, müşrik bir kadından -müşrik kadın sizin hoşunuza gitse de- çok daha hayırlıdır Müşrik erkeklerle de onlar iman edinceye kadar nikâhlanmayın İnanmış bir köle, müşrik bir erkekten -o hoşunuza gitse de- çok daha hayırlıdır Bu müşrikler sizleri ateşe çağırır Allah ise sizi, izniyle cennete ve affa çağırır Ve ayetlerini insanlara açık açık bildirir ki, düşünüp öğüt alabilsinler

248 Nebileri onlara şöyle söyledi: "Onun mülk ve saltanatının belirtisi o Tabut'un size gelmesidir Onun içinde Rabbinizden bir huzur, Hârun hanedanının, Mûsa hanedanının bıraktığından bir kalıntı vardır Onu melekler taşır Eğer iman sahipleri iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır"

249 Tâlût, askerleriyle yola çıkınca dedi ki: "Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir O halde, ondan içen benden değildirAma onu tatmayan bendendir Eliyle bir avuç alan kişi başka" Bunun ardından, pek azı müstesna olmak üzere ondan içtiler Nihayet o ve onunla beraber iman edenler ırmağı geçtiklerinde şöyle dediler: "Bugün bizim Câlût'a ve ordusuna karşı hiçbir gücümüz yoktur" Allah'a kavuşacaklarını düşünenler ise şöyle konuştular: "Sayıca az nice topluluk vardır ki, sayıca çok nice topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir Allah sabredenlerle beraberdir" 250 Câlût ve ordusuyla karşılaştıklarında şöyle yakardılar: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır Ayaklarımızı yere sağlam bastır Ve küfre sapanlara karşı bize yardım et"


253 İşte resuller! Biz onların bazısını bazısına üstün kılmışızdır Allah, onlardan bazısıyla konuşmuştur Bazılarını da derecelerle yüceltmiştir Meryem oğlu İsa'ya açık ayetler verdik ve onu Ruhulkudüs'le güçlendirdik Allah dileseydi, onların ardından gelenler, açık-seçik mesajlar kendilerine ulaştıktan sonra birbirlerini öldürmezlerdi Ancak tartışmaya girdiler de içlerinden bazısı iman etti, bazısı küfre saptı Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi Ne var ki, Allah dilediğini yapıyor

254 Ey iman edenler! Alış-verişin, dostluğun, şefaatin olmadığı o gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edip dağıtın Küfre sapanlar zalimlerin ta kendileridir

257 Allah, iman sahiplerinin Velî'sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır Küfre sapanlara gelince, onların dostları tâğuttur ki, kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır Bunlar cehennemin dostlarıdır Orada sürekli kalacaklardır onlar

264 Ey iman sahipleri! Allah'a ve âhiret gününe inanmadığı halde, insanlara riya için malını infak eden kişi gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak varken tepesine şiddetli bir yağmur inip kendisini cascavlak bırakmış yalçın bir kayanın haline benzer Böyleleri, kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler Allah, küfre sapan bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz

267 Ey iman sahipleri! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkarmış olduklarımızın temiz ve güzellerinden infak edinKendinizin göz yummadan alıcısı olmadığınız pis/bayağı şeyleri vermeye kalkmayın Bilin ki Allah Ganî'dir, cömertliğine sınır yoktur; Hamîd'dir, bütün övgülerin sahibidir/övgüye layık olanları gereğince över

278 Ey iman sahipleri, Allah'tan korkun Ve eğer inanıyorsanız ribadan geri kalanı bırakın

282 Ey iman sahipleri! Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğinizde onu yazın Aranızda bir yazıcı adaletle yazsınYazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, yazsın Borç altına giren kişi de onu kayda geçirtsin ve Rabbinden korksun da borcundan hiçbir şey eksiltmesin Borç altına giren, aklı ermez yahut zayıf-çaresiz biri ise yahut yazdırmaya gücü yetmiyorsa, velisi adaletle yazdırsın Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun Eğer iki erkek yoksa rızanızla kabul edeceğiniz tanıklardan bir erkek ve iki kadın gerekir Bu kadınlardan biri şaşırırsa/unutursa ötekisi ona hatırlatsın diyedir Tanıklar, çağırıldıklarında çekimser davranmasınlar Küçük veya büyük, borcu, süresine kadar yazmaktan üşenmeyin Böyle yapmanız Allah katında adalete daha yakın, tanıklık için daha sağlam, kuşkuya düşmemeniz için daha elverişlidir Ancak aranızda döndürüp durduğunuz tamamen peşin bir ticaret sözkonusu ise onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur Karşılıklı alış-veriş yaptığınızda da tanık bulundurun Yazıcıya da tanığa da zarar verilmesin Böyle bir şey yaparsanız bu, kendinize kötülük olur Allah'tan korkun Allah size öğretiyor Allah, her şeyi en iyi biçimde bilendir


Ali İmran Suresi

52 İsa onlardan inkarı sezince şöyle konuştu: “Allah’a gidişte benim yardımcılarım kim?” Havariler dediler ki: “Biz Allah’ın yardımcılarıyızAllah’a iman ettik bizTanık ol, biz müslümanlarız”

53 “Ey Rabbimiz!Senin indirdiğini iman ettik, resule uyduk; artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz”

68 Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim’e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridirAllah, müminlerin Veli’sidir

72 Ehlikitap’tan bir zümre şöyle dedi: “Şu iman edenlere indirilene günün başlangıcında inanın, günün sonunda karşı çıkınBelki onları döndürebilirsiniz;

99 Şunu da söyle: “Ey Ehlikitap!Neden iman edenleri Allah yolundan alıkoyuyorsunuz?Gözünüzle gördüğünüz halde, Allah yolunu neden çarpıtmak istiyorsunuz?Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir”

100 Ey iman sahipleri!Kendilerine kitap verilenlerden bir zümreye boyun eğerseniz sizi, imanınızdan sonra kafirler haline getirirler

102 Ey iman edenler!Allah’tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkunMüslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin

110 Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz: İyiyi-güzeli emredersiniz, kötü ve çirkinden alıkoyarsınız, Allah’a iman edersinizEhlikitap da iman etseydi, kendileri için elbette hayırlı olurduİçlerinde müminler vardır ama onların çokları fasıklardır

118 Ey iman sahipleri!Kendi dışınızda hiç kimseyi sırdaş edinmeyinSizi sarpa sardırıp perişan etmekten çekinmezlerSize sıkıntı vercek şeyi pek severlerAğızlarından nefret ve öfke taşmaktadırGöğüslerinin saklamakta olduğu ise daha büyüktürEğer aklınızı işletirseniz Allah size ayetlerini açık-seçik göstermiştir

130 Ey iman sahipleri!Ribaya öyle kat kat katlayarak yemeyinAllah’tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz

140 Size bir yara değiyorsa, o topluma da benzeri bir yara mutlaka değmiştirBak işte günler!Biz onları insanlar arasında dolandırır dururuzAllah bu sayede, iman edenleri bilecek, sizden tanıklar/şehitler edinecektirAllah zulme sapanları sevmez

141 Tüm bunlar, Allah iman edenleri iyice seçip arındırsın ve küfre sapanları mahvetsin diyedir

149 Ey iman edenler!Eğer küfre sapanlara boyun eğerseniz sizi ökçeleriniz üstüne yüz geri çevirirler de hüsrana uğrayanlar haline gelirsiniz..

http://img-fotki.yandex.ru/get/5901/mademoiselleviv.6/0_4a483_9888c920_L