Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tevekkül İle İlgili Ayetler - Kuranda Tevekkül İle İlgili Ayetler - Tevekkül Hakkında Kuran AyetlerieLa
08-14-2012, 02:50
Tevekkül İle İlgili Ayetler - Kuranda Tevekkül İle İlgili Ayetler - Tevekkül Hakkında Kuran Ayetleri


O zaman sizden iki grup, neredeyse ‘çözülüp geri çekilmek’ istemişti Oysa Allah onların (velisi) yardımcısıydı Artık mü’minler, yalnızca Allah’a tevekkül etmelidir (3/122)

Allah’tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et Eğer azmedersen artık Allah’a tevekkül et Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever (3/159)

Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi ‘yapayalnız ve yardımsız’ bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü’minler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler (3/160)

Tamam-kabul” derler Ama yanından çıktıkları zaman, onlardan bir grup, karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar Allah, karanlıklarda kurduklarını yazıyor Sen de onlardan yüz çevir ve Allah’a tevekkül et Vekil olarak Allah yeter (4/81)

Ey iman edenler, Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani bir topluluk, size ellerini uzatmaya yeltenmişti de, (Allah,) onların ellerini sizlerden geri püskürtmüştü Allah’tan korkup-sakının Mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler (5/11)

Korkanlar arasında olup da Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki kişi: “Onların üzerine kapıdan girin Girerseniz, şüphesiz sizler galibsiniz Eğer mü’minlerdenseniz, yalnızca Allah’a tevekkül edin” dedi (5/23)

Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, bizim tekrar sizin dininize dönmemiz Allah’a karşı yalan yere iftira düzmemiz olur Rabbimiz olan Allah’ın dilemesi dışında, ona geri dönmemiz bizim için olacak iş değildir Rabbimiz, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır Biz Allah’a tevekkül ettik ‘Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında ‘Sen hak ile hüküm ver,’ Sen ‘hüküm verenlerin’ en hayırlısısın” (7/89)

Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir O’nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler (8/2)

Münafıklar ve kalblerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: “Bunları (Müslümanları) dinleri aldattı” Oysa kim Allah’a tevekkül ederse, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir (8/49)

Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah’a tevekkül et Çünkü O, işitendir, bilendir (8/61)

De ki: “Allah’ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez O bizim mevlamızdır Ve mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler” (9/51)

Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki: “Bana Allah yeter O’ndan başka ilah yoktur Ben O’na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O’dur” (9/129)

Onlara Nuh’un haberini oku Hani kavmine demişti ki: “Ey kavmim, benim makamım ve Allah’ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah’a tevekkül etmişim Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın (veya tasa konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın- verin (10/71)..


http://www.siradisi.org/resim/images/anigifeze.gif