Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ruh İle ilgili Ayetler - Ruhla İlgili Ayetler - Kuranda Ruh AyetlerieLa
08-14-2012, 03:09
Ruh İle ilgili Ayetler - Ruhla İlgili Ayetler - Kuranda Ruh Ayetleri

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


"Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek (yere) kapanın"


(HİCR SURESİ / 29)


Kullarından dilediklerine, melekleri emrinden olan ruh ile indirir: Benden başka ilah yoktur, şu halde benden korkup-sakının, diye uyarın"


(NAHL SURESİ / 2)


Sana ruh'tan sorarlar; de ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir, size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir"


(İSRA SURESİ / 85)


Sonra onu 'düzeltip bir biçime soktu' ve ona ruhundan üfledi Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti Ne az şükrediyorsunuz?


(SECDE SURESİ / 9)


"Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın"


(SAD SURESİ / 72)


İmran'ın kızı Meryem'i de Ki o kendi ırzını korumuştu Böylece Biz ona ruhumuzdan üfledik O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti O, (Rabbine) gönülden bağlı olanlardandı


(TAHRİM SURESİ / 12 )Andolsun, biz Ademoğlunu yücelttik; onları karada ve denizde (çeşitli araçlarla) taşıdık, temiz, güzel şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık


(İSRA SURESİ / 70)


Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik (uyandırdık) İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık" Dediler ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir; şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin; ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin"


(KEHF SURESİ / 19)


Onda 'boş bir söz' işitmezler; sadece selam (ı işitirler) Sabah akşam, onların rızıkları orda (bulunmakta)dır


(MERYEM SURESİ / 62)


Size, rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin, bu konuda azgınlık yapmayın, yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz olarak iner: benim gazabım, kimin üzerine inerse, muhakkak o, tepetaklak düşmüştür


(TAHA SURESİ / 81)


Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir


(TAHA SURESİ / 131)


Ehline (ümmetine) namazı emret ve onda kararlı davran Biz senden rızık istemiyoruz, biz sana rızık veriyoruz Sonuç da takvanındır


(TAHA SURESİ / 132)


Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Allah'ın adını ansınlar Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun


(HAC SURESİ / 28)


Biz her ümmet için bir "Mensek" kıldık, O'nun kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diyeİşte sizin ilahınız bir tek ilahtır, artık yalnızca O'na teslim olun Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver


(HAC SURESİ / 34)


Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir


(HAC SURESİ / 35)


Buna göre, iman edip salih amellerde bulunanlar, onlar için bir bağışlanma (mağfiret) ve üstün bir rızık vardır


(HAC SURESİ / 50)


Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır Şüphesiz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır


(HAC SURESİ / 58)


Yoksa sen onlardan haraç mı istiyorsun? İşte Rabbinin haracı (dünya ve ahiret armağanı) daha hayırlıdır O, rızık verenlerin en hayırlısıdır


(MÜ'MİNUN SURESİ / 72)


Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü kadınlara; iyi ve temiz erkekler, iyi ve temiz kadınlara (yaraşır) Bunlar, onların demekte olduklarından uzaktırlar Bunlar için bir bağışlanma ve kerim (üstün) bir rızık vardır


(NUR SURESİ / 26)


Çünkü Allah, yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi fazlından arttıracaktır Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır


(NUR SURESİ / 38)


Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? De ki: "Eğer doğru söylüyor iseniz, kesin-kanıt (burhan)ınızı getiriniz"


(NEML SURESİ / 64)


İşte onlar; sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler


(KASAS SURESİ / 54)


Dediler ki: "Eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan) çekilip-kopartılırız" Oysa biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı, güvenli bir harem'de yerleşik kılmadık mı? Fakat onların çoğu bilmiyorlar


(KASAS SURESİ / 57)


Dün, onun yerinde olmayı dileyenler, sabahladıklarında: "Vay, demek ki Allah, kullarından dilediğinin rızkını genişletip-yaymakta ve kısıp-daraltmaktadır Eğer Allah, bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de şüphesiz batırırdı Vay, demek gerçekten inkâr edenler felah bulamaz" demeye başladılar


(KASAS SURESİ / 82)


"Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin Siz O'na döndürüleceksiniz"


(ANKEBUT SURESİ / 17)


Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır O, işitendir, bilendir


(ANKEBUT SURESİ / 60)


Allah, kullarından dilediğine rızkı yayıp-genişletir, (ve) kısar da Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir


(ANKEBUT SURESİ / 62)


Geceleyin ve gündüzün uyumanız ile O'nun fazlından (geçiminizi temin için rızkınızı) aramanız, O'nun ayetlerindendir Şüphesiz işitebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır


(RUM SURESİ / 23)


Size kendi nefislerinizden bir örnek verdi: "Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, sağ ellerinizin malik olduklarınızdan, sizinle eşit olup kendi kendinizden korktuğunuz gibi kendilerinden de korktuğunuz (veya çekinip saygı duyduğunuz) ortaklar var mıdır? "İşte biz, aklını kullanabilen bir kavim için ayetleri böyle birer birer açıklarız


(RUM SURESİ / 28)


Görmüyorlar mı ki, Allah, dilediğine rızkı yayıp-genişletir ve kısar da Şüphesiz bunda, iman eden bir kavim için gerçekten ayetler vardır


(RUM SURESİ / 37)


Allah; sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürmekte, daha sonra sizi diriltmektedir Ortaklarınızdan bunlardan herhangi birini yapacak var mı? O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir


(RUM SURESİ / 40)


Onların yanları (gece namazına kalkmak için) yataklarından uzaklaşır Rablerine korku ve umutla dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler


(SECDE SURESİ / 16)


Ama sizden kim Allah'a ve Resûlü'ne gönülden -itaat eder ve salih bir amelde bulunursa, ona ecrini iki kat veririz Ve biz ona üstün bir rızık da hazırlamışızdır


(AHZAB SURESİ / 31)


(Çünkü O) İman edip salih amellerde bulunanları ödüllendirecek İşte mağfiret ve üstün rızık onlarındır


(SEBE' SURESİ / 4)


Andolsun, Sebe' (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır (Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi (Onlara demiştik ki"Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabb(iniz var)"


(SEBE' SURESİ / 15)


De ki: "Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kim?" De ki: " Allah, gerçekten ya biz, ya da siz her halde bir hidayet üzerindeyiz veya apaçık bir sapıklıkta"


(SEBE' SURESİ / 24)


De ki: "Şüphesiz benim Rabbim rızkı dilediğine genişletir-yayar ve kısar da Ancak insanların çoğu bilmiyorlar"


(SEBE' SURESİ / 36)


De ki: "Şüphesiz benim Rabbim, kullarından rızkı dilediğine genişletip-yayar ve ona kısar da Her neyi infak ederseniz, O (Allah), yerine bir başkasını verir; O, rızık verenlerin en hayırlısıdır"


(SEBE' SURESİ / 39)


Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? O'ndan başka ilah yoktur Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?


(FATIR SURESİ / 3)


Gerçekten Allah'ın Kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler


(FATIR SURESİ / 29)


Ve onlara: "Size Allah'ın rızık olarak verdiklerinden infak edin" denildiği zaman, o inkâr edenler iman edenlere dediler ki: " Allah'ın, eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyi biz mi yedirecek mişiz? Gerçekten siz, apaçık bir şaşkınlık içindesiniz"
​http://www.siradisi.org/resim/images/anigifeze.gif