Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mümtehıne Sûresi, 1. ayet tefsiri Mümtehıne Sûresi, 1.ayet mealiEmeL
01-17-2012, 04:38
51. Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül yehude ven nesara evliya' ba'duhüm evliyaü ba'd ve mey yetevellehüm minküm fe innehu minhüm innellahe la yehdil kavmez zalimın


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/IslamSymbolAllahComp.PNG/250px-IslamSymbolAllahComp.PNG


“DOST” KELİMESİ “EVLİY”NIN ANLAMINI VE MANASINI KESİNLİKLE YANSITMAZ

Eûzü Billâhi mine'ş-Şeytâni'r-Racîm

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm

“Ey îman edenler, benim de düşmanım sizin de düşmanınız olanları evliyâ edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar, Rabbınız olan ALLÂH’a inandığınızdan dolayı Peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve rızâmı kazanmak için çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur.” (Mümtehıne Sûresi, 1)


Hazret-i ALLAH kullarının aczine göre her sınıf insanın anlaması için açık seçik beyan ediyor. Bir âyet-i kerîmede “Anlayabilesiniz diye kendi lisânınızdan peygamberler gönderdik” buyuruyor. Şunu anlatmak istiyorum. Ekseri âyet-i kerîmeler ne tefsiri, ne de tırnak içerisinde îzâhı gerektirmez. Bâzı îzahlar yazarın düşüncelerine dönüşüyor maalesef. Örneğin, Kur’ân-ı Kerîm'de Türkçe’de karşılığı olmayan “evliyâ” “velî” buyurulmuştur. Meal ve tefsir yazan ulemânın (ALLAH ilimlerini âlî kılsın) tutumlarının kasıtlı olduğuna inanamıyorum, ama evliyâ’nın anlamını ve mânâsını düşünmek, tefekkür etmek istemiyorlar!.


Din-i İslam’da tasavvufu Şeriatı kabul edemiyorlar. Ediyormuş gibi mütâlâ ettikleri, akılları, ilimleri ihlas, takvâ, verâ’yı yansıtmadığı için ALLÂHU TEÂL Hazretleri’nin koymuş olduğu Kur’an’ın çok yerlerinde mevcud “evliyâ” lafzını ve mânâsını bu türlü mânâ ve sıfattan uzak avamın her mânâda kullandığı “dost” kelâmı ile eşdeğer miş gibi ifâde etmeye kalkışmak... Tâbir ettiğiniz mânâ insanlar arasında dostluk değil,bâriz düşmanlık getirmiştir. Ümmet-i Muhammed'e ehl-i kitabıda düşman ettik. Cihanşümul olan Hazret-i Kur’ân' dan evvelki kitapları ve suhufları


HZ. ALLAH İSA ALEYHİ SELÂMIN İRTİHALİNDEN ALTI YÜZ KÜSUR SENE SONRA İHSAN EYLEDİĞİ KUR’ÂN-I KERİM’DE SEMAVİ KİTAPLARA VE SUHUFLARA İMAN EDENLERE EHL-İ KİTAP DİYE MEDHÜ SENA EYLEDİĞİ HALDE, AHİR ZAMAN PEYGAMBERİ HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.) EFENDİMİZİN ZAMAN ZAMAN EHL-İ KİTAPLA MUAHEDE İMZALADIKLARI VAKIA DEĞİL Mİ?!.. MESCİD-İ SAADETİN BİR KÖŞESİNİ AYİN YAPSINLAR İÇİN ONLARA TAHSİS ETMEDİ Mİ? İSEVİ OLAN HABEŞİSTAN KIRALI NECAŞİ HAZRETLERİNİN VEFATINDA GIYABİ CENAZE NAMAZINI KILDIRMADI MI? EL-İNSAF!..


EHL-İ KİTABIN HZ. ALLAH’a İMAN EDENİNE İMAN ETMİYENİNE DE, KAFİR, GAVUR, BİRAZ İNSAFLISI KİBARCA GAYR-İ MÜSLİM DEDİLER!.. SEMAVİ KİTAPLARIN VE SUHUFLARIN CÜMLESİNİ TAHRİF OLMUŞ VE HÜKÜMSÜZ GÖSTERMEYE KALKIŞTILAR VE HZ. ALLAH’IN KUR’ÂN-I KERİM’DEKİ EHL-İ KİTAP HAKKINDAKİ BEYANINA TERS BİLGİ EDİNDİLER!.. BU ZİHNİYET (21’NCİ ASIR) DÜNYANIN HER YERİNDE DEVAM EDİYOR!..


HANGİ ŞERİATTAN OLUR İSE OLSUN, HZ. ALLAH’IN BİLDİRİLERİNE SADIK VE MUHİP GÖNÜL EHLİ, İLÂHİ AŞK NASİPLİ HİSSEDARI AMENTÜYE ACEBASIZ İMAN ETTİĞİ GİBİ, ZEVKİYLE YAŞAYAN, ZİKRULLAHI KENDİSİNE VİRD EDİNMİŞ KULLARININ DA YERYÜZÜNDE RAHMETİ İCABI VARLIKLARI KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEKTİR, ŞÜPHEN OLMASIN!..
NA EHLİN İSTER İSTEMEZ GERÇEKLERİ ÇARPITTIKLARI GİBİ, EMR-İ İLÂHİ DİYE NAKİLLE BAĞDAŞMAYAN AKIL YOLUNU SEÇTİLER, AKILCI DİN EDİNDİLER!. FERTLER, MİLLETLER, ÜMMETLER VE TOPLUMLARARASI İLÂHİ EMRİN HİLÂFINA DÜŞMANLIKLARIN DOĞMASINA YARDIMCI OLDULAR!.. BUNLAR HAZRET-İ KUR’ÂN’DA EHL-İ KİTAP HAKKINDA HZ. ALLAH’IN BİLDİRİLERİNİ OKUMADILAR MI? OKUMUYORLAR MI Kİ?..


HZ. ALLAH’IN İNANMIŞ EHL-İ KİTAP KULLARINI KAFİR GÖRMEKTEN ZEVK ALAN BEDBAHTLAR: YETER! HİÇ OLMAZSA OLMAYAN BU ÇARPIK İNSAFINIZLA HEMCİNSİNİZE İNSAF EDİN DE, ANLAMSIZ DİN ÇELİŞKİLERİNİZDEN, MEZHEP, MEŞREP KAVGALARINIZDAN MASUM İNSANLAR AZ DA OLSA HUZURA ERSİN!..
FEYLESOF DİYOGEN’İN DEDİĞİ GİBİ: “GÜNEŞE HASRET MASUM İNSANLARIN İHSAN EDİYORUZ ZANNEDEREK BİLGİSİZCE GÜNEŞİNE DURMAYIN. GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMEM.”


BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM

“BUGÜN SİZE TEMİZ VE İYİ ŞEYLER HELÂL KILINMIŞTIR. KENDİLERİNE KİTAP VERİLEN (YAHUDİ, HRISTİYAN, VB.NİN ) YİYECEĞİ SİZE HELÂLDİR. SİZİN YİYECEĞİNİZ DE ONLARA HELÂLDİR. MÜ’MİN KADINLARDAN İFFETLİ OLANLAR İLE, DAHA ÖNCE KENDİLERİNE KİTAP VERİLENLERDEN İFFETLİ KADINLAR DA, NAMUSLU OLMAK, ZİNA ETMEMEK VE GİZLİ DOST TUTMAMAK ÜZERE MEHİRLERİNİ VERMENİZ ŞARTIYLA SİZE HELÂLDİR. KİM İNANMAYI KABUL ETMEZSE ONUN AMELİ BOŞA GİTMİŞTİR. O AHİRETTE DE ZİYANA UĞRUYANLARDANDIR!. (Maide Suresi, 5)


kaynak:HACI HASAN GALİP KUŞÇUOĞLU


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/IslamSymbolAllahComp.PNG/250px-IslamSymbolAllahComp.PNG