Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ayetli Resimler (ARŞİV) Ayet-Sure Yazılı Güzel Dini ResimlereLa
03-29-2013, 08:58
Kuran-i Kerim Ayetleri Resimli Ayetler, Güzel resimli ayetli-Sureli resimler ayetli yeni resimler, en güzel resimli ayetler güzel resimli ayet arşivi

Ayetli Resimler (ARŞİV) Ayet Yazılı Güzel Dini Resimler

http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkml8.jpg


http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkmlu.jpg


http://f1303.hizliresim.com/17/x/lkmly.jpg


http://f1303.hizliresim.com/17/x/lkmm3.jpg


http://f1303.hizliresim.com/17/x/lkmm7.jpg

eLa
03-29-2013, 09:07
http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkmpf.jpg


http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkmpk.jpg


http://d1303.hizliresim.com/17/x/lkmpn.png


http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkmpv.jpg


http://d1303.hizliresim.com/17/x/lkmq5.jpg


http://d1303.hizliresim.com/17/x/lkmq9.jpg

eLa
03-29-2013, 09:32
http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkmw8.jpg


http://b1303.hizliresim.com/17/x/lkmwh.jpghttp://c1303.hizliresim.com/17/x/lkmwq.jpg


http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkmwz.jpg


http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkmx7.jpg


http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkmxc.jpg


http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkmxj.jpg

http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkmxr.jpg

http://b1303.hizliresim.com/17/x/lkmxu.jpg

http://b1303.hizliresim.com/17/x/lkmy5.jpg

http://b1303.hizliresim.com/17/x/lkmyf.jpg

eLa
03-29-2013, 09:48
http://f1303.hizliresim.com/17/x/lkn3b.jpg


http://d1303.hizliresim.com/17/x/lkn3m.jpg


http://d1303.hizliresim.com/17/x/lkn3t.jpg


http://d1303.hizliresim.com/17/x/lkn3x.jpg


http://a1303.hizliresim.com/17/x/lkn42.jpg

eLa
03-29-2013, 10:00
http://c1303.hizliresim.com/17/x/lkn8f.jpg


http://a1303.hizliresim.com/17/x/lkn8t.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:12
Yâ eyyuhâllezîne âmenû etîûllâhe ve etîûr resûle ve lâ tubtılû a’mâlekum.

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.

İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi summe mâtû ve hum kuffârun fe len yagfirallâhu lehum.

Şüphesiz inkâr edip Allah'ın yolundan alıkoyan sonra da kâfirler olarak ölenleri Allah bağışlamayacaktır.

Muhammed Suresi 33 ve 34.Ayetler

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/a62bc8f1w5kty.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:12
E lem tera ennallâhe yuzcî sehâben summe yuellifu beynehu summe yec'aluhu rukâmen fe teral vedka yahrucu min hılâlih(hılâlihî), ve yunezzilu mines semâi min cibâlin fîhâ min beredin fe yusîbu bihî men yeşâu ve yasrifuhu an men yeşâu, yekâdu senâ berkıhî yezhebu bil ebsâr(ebsâri).

Görmez misin ki Allah, bulutları sevk eder. Sonra, onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihayet yağmurun, onların arasından yağdığını görürsün. O, gökten, oradaki dağ (gibi bulut)lardan dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alacak.

Nur Suresi 43.Ayet
http://k1310.hizliresim.com/1g/h/tlkp3.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:12
İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

“Bu Kur’an, âlemler için ancak bir öğüttür.”

Ve le talemunne nebeehu ba’de hîn(hînin).

Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz.

Sâd Suresi 87 ve 88. Ayetler
http://k1310.hizliresim.com/1g/h/tlkp3.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:13
İnnallâheşterâ minel mu’minîne enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumul cenneh(cennete), yukâtilûne fî sebîlillâhi fe yaktulûne ve yuktelûne va’den aleyhi hakkan fît tevrâti vel incîli vel kur’ân(kur’âni), ve men evfâ bi ahdihî minallâhi, festebşirû bi bey’ıkumullezî bâya’tum bihî, ve zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).

Allah, Allah yolunda çarpışıp öldüren ve öldürülen mü'minlerden, karşılığı cennet olmak üzere, mallarını ve canlarını satın almıştır. Bu O'nun üzerine, Tevrat, İncil ve Kur'an'da vaadedilmiş olan bir haktır. Allah'dan daha çok ahdine vefa gösterebilen kim vardır? Şu halde yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.

Tevbe Suresi 111.Ayet
http://k1310.hizliresim.com/1g/h/tlklz.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:13
Vel mu’minûne vel mu’minâtu ba’duhum evlîyâu ba’din, ye’murûne bil ma’rûfi ve yenhevne anil munkeri ve yukîmûnes salâte ve yu’tûnez zekâte ve yutîûnallâhe ve resûlehu, ulâike se yerhamuhumullâh (yerhamuhumullâhu), innallâhe azîzun hakîm(hakîmun).

Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir.

Tevbe suresi 71.Ayet
http://k1310.hizliresim.com/1g/h/tlkmm.gif

MuCiZe
05-02-2013, 20:13
Şüphe yok ki Allah, iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.

Hac Suresi 14.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hac14pcg9tw65va.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:13
Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

Hac Suresi 1.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hac14cbkvd6yus.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:13
İnsanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azılı şeytanın ardına düşer.

Hac Suresi 3.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hac3f3v20a5eld.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:14
Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir.

Hac Suresi 7.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hac7wzivoxkbuq.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:14
İnsanlardan kimi de Allah'a bir yar kenarındaymış gibi ibadet eder, eğer kendisine bir iyilik gelirse ona gönlü yatışır ve eğer başına bir bela gelirse yüzüstü dönüverir. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık kayıp budur.

Hac Suresi 11.Ayet


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hac11y3bsc57tk8.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:17
Allah, gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de.

Mü'min Suresi 19.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin19sgv6y519tm.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:17
Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar.

Mü'min Suresi 13.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin137oh904scwr.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:17
Arşı taşıyanlar ve onun etrafındakiler, Rablerinin hamdiyle tesbih ederler ve O'na inanırlar. İman etmişler için de şöyle bağışlanma dilerler: "Ey Rabbimiz! Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O, tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru."

Mü'min Suresi 7.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin7n6kjev098t.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:17
Allah'ın âyetleri hakkında ancak kâfirler mücadele ederler. Şimdi onların beldeler içinde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın.

Mü'min Suresi 4.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin47ezq9f0sdk.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:17
Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi.
Bütün yıldızlar da O'nun emrine boyun eğmişlerdir.
Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.

Nahl Suresi 12.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/nahl12wij5sdoyrz.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:17
Kör ile gören bir olmaz, iman edip salih ameller işleyen kimseler ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz!

Mü'min Suresi 58.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin587q2fnsmeuk.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:18
Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Mü'min Suresi 57.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin57ica39r6dn2.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:18
Biz peygamberimize ve inananlara hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik edecekleri günde (kıyamette) elbette yardım ederiz.

Mü'min Suresi 51.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin51pl6ba9qyxd.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:18
Ateştekiler, cehennem bekçilerine derler ki: "Rabbinize dua edin de bir gün olsun bizden azabı biraz hafifletsin."

Mü'min Suresi 49.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin49l1xcu3aypk.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:18
Siz benim söylediklerimi sonra anlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını görür, gözetir."

Mü'min Suresi 44.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin442thjkmu18i.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:19
İçlerinde ebedî olarak kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Bak ne kötü o kibirlenenlerin yeri?

Mü'min Suresi 76.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin7648gids9hty.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:19
Kitaba ve Resullerimizi gönderdiğimiz şeylere yalan diyenler, artık ilerde bilecekler.

Mü'min Suresi 70.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin70ku0qhvr6t9.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:19
O, hem yaşatır, hem öldürür. O, bir şey yapmak isteyince ona sadece "ol!" der, o şey de hemen oluverir.

Mü'min Suresi 68.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin68eyg4r35xd7.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:19
Allah, O'dur ki sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, sonra şekillerinizi güzelleştirmiştir. Hoş nimetlerden size rızık vermiştir. İşte Rabbiniz o Allah'tır. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!

Mü'min Suresi 64.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin64e9o0dy5i3z.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:19
İçinde dinlenesiniz diye geceyi, göz açıcı bir aydınlık olarak da gündüzü sizin için yaratan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler

Mü'min Suresi 61.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin61x4hntbmi38.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:19
Andolsun biz,sizden önce gelip geçenleri de biliriz,sonraya kalanları da.

Hicr Suresi 24.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/hicr24bypx9tesoi.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:20
Gök gürültüsü Allah’ı hamd ile tesbih eder.Melekler de O’nun heybetinden dolayı tesbih ederler.
Onlar, Allah hakkında mücâdele edip dururken O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Ve O, azabı pek şiddetli olandır.

Ra'd Suresi 13.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/rad131qel5rt8wn.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:20
Muhammed,Allah'ın Resülüdür.
Onunla beraber olanlar,inkârcılara karşı çetin,birbirlerine karşı da
merhametlidirler. Onların, rükû ve secde halinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.

Fetih Suresi 29.Ayet


http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/fetih29a3wjtemzc7.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:20
Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın âyetlerinin hangisini inkâr edersiniz?

Mü'min Suresi 81.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin8147oa6t2vkj.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:20
Kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratan Allah'tır.

Mü'min Suresi 79.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin79veabtlfrmc.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:21
Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fetih181970dls6iqwv.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:21
Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

Saf Suresi 11.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/saf11wa4izqnrp3.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:21
İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

İnsan Suresi 29.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/insan29kj0ifoega3.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:21
Bırak onları yesinler, yararlansınlar;emelleri onları oyalayadursun.
İleride (gerçeği) bilecekler.

Hicr Suresi 3.Ayet


http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/hicr33rjihv4xdq.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:21
Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık.
Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.

Hicr Suresi 85.Ayet


http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/hicr85twpcazs0o8.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:22
Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever.

Mümtehine Suresi 8.Ayet


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/mmtehine8e5jc91sd72.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:22
Olur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında yakında bir dostluk meydana getirir. Allah gücü yetendir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Mümtehine Suresi 7.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/mmtehine756ocqwviae.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:22
Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir fitne kılma, (onlara mağlub etme!) bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegane gâlib ve hikmet sahibi ancak sensin."

Mümtehine Suresi 5.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/mmtehine5wjd3z541ns.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:22
Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır. Allah yaptıklarınızı görendir.

Mümtehine Suresi 3.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/mmtehine3xfdhtiqkza.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:22
Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Resulü ve sizi (yurdunuzdan sürüp) çıkardıkları halde siz onlara sevgi ulaştırıyorsunuz. Eğer benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur.

Mümtehine Suresi 1.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/mmtehine1n7w3zjx04e.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:22
Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir.

Nisa Suresi 10.Ayet

http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa1023qvdcnsao.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:22
Hamd, o Allah'a mahsustur ki kulu (Muhammed'e) kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı.

Kehf Suresi 1.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/kehf1kf8x6dp3gs.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:23
1 - Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı?

2 - Senden yükünü indirmedik mi?

3 - O senin sırtını ezen yükü.

4 - Senin şanını yüceltmedik mi?

5 - Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

6 - Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

7 - O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul.

8 - Ancak Rabbine yönel.

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/in351irah16vtxjepm4r.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:23
Ey inananlar, Allah'ın gazab ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kâfirler, mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse, onlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdi.

Mümtehine Suresi 13.Ayet


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/mmtehine1315jkvq6wlp.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:23
Allah sizi, ancak sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselere dost olmaktan men eder.Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.

Mümtehine Suresi 9.Ayet


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/mmtehine9hxuf0gmrt4.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:23
Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Nisâ Suresi 106.Ayet

http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa106y8etjxfhna.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:23
http://imageshack.us/a/img688/1389/72020657.jpg


Münafıklara müjde ver ki can yakıcı bir azap kendilerini beklemektedir

Nisa suresi 138. ayet

MuCiZe
05-02-2013, 20:24
Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah’ın verdiği rızıktan (gösterişsiz olarak) harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah, onları en iyi bilendir.

Nisâ Suresi 39.Ayet

http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa39degjob543a.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:24
Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bırakırlarsa, ondan gönül rahatlığıyla faydalanın.

Nisa Suresi 4.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa4fijlbq1ugz.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:24
Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Nisa Suresi 18.Ayet

http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa18470ydpfa1z.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:24
Benim yaptığım) ancak Allah katından olanı, O’nun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki ona, (kendi gibilerle birlikte) içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır.


http://i45.tinypic.com/2vuxcmt.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:24
Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mü'min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü'min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü'min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü'min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 92 Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. 93

Nisa Suresi 92 ve 93.Ayetler


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa9293zr415hgp8e.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:25
Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır

Nisa 128: Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Nisa 35 ve 128.Ayetler


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa351285y3es9itq6.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:25
Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. ?29? Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah'a pek kolaydır. 30

Nisa Suresi 29 ve 30.Ayetler


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa2930jsz3rqgvht.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:25
Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

Nisâ Suresi 16.Ayet

http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa16a6eqj2ircd.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:25
Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

Duhâ Suresi 3.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/duha3albgve3xmf.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:25
Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir.
Ey Resulüm! Seni bütün insanlara elçi gönderdik. Allah’ın buna şahit olması yeter de artar!

Nisâ Sûresi 79.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/nisa79sro4dglyuj.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:25
Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.

Nisa Suresi 86.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/nisa86wu9n6p2cg7.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:26
Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir.

Nisa Suresi 147.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/nisa1472o7v0yd3zn.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:26
Onların ateşin karşısında durdurulup "Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak!" dediklerini bir görsen !..http://i46.tinypic.com/69kzmh.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:26
Bismillahirrahmânirrahîm 1 Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. 2-4 (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 5 Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. 6-7

Fâtiha Suresi 1 - 7.Ayetler

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/fatiha17w0u4stya59.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:38
Ve lev neşâu le mesahnâhum alâ mekânetihim fe mâstetâû mudiyyen ve lâ yerciûn(yerciûne).


Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!

Yasin Suresi 67.Ayethttp://img3.fotos-hochladen.net/uploads/yasin67tuo2xgc0b5.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:39
Fe lâ yahzunke kavluhum, innâ na’lemu mâ yusirrûne ve mâ yu’linûn(yu’linûne).


Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki Biz, sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz.

Yasin Suresi 76.Ayethttp://img3.fotos-hochladen.net/uploads/yasin76c3y47jamg0.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:39
O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.

Yasin Suresi 65.Ayethttp://img3.fotos-hochladen.net/uploads/yasin65dytx495jzc.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:39
Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?

Yasin Suresi 62.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/yasin629fxqs7lmg5.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:39
Ve eni’budûnî, hâzâ sırâtun mustekîm(mustekîmun).

Bana kulluk edin, doğru yol budur.

Yasin Suresi 61.Ayet


http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/yasin61eagpnloh65.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:39
İnkâr edilen, nankörlük edilen Nûh’a bir mükâfat olmak üzere, gemiler gözlerimizin önünde, himayemizde akıp gidiyordu.


Kamer Suresi 14.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/kamer148rzusj9enk.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:40
Ve hamelnâhu alâ zâti elvâhın ve dusur(dusurin).

Biz Nûh’u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.

Kamer Suresi 12.Ayet


http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/kamer125gvfmayor2.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:40
Ve lekad yessernel kur’âne lîz zikri fe hel min muddekir(muddekirin).

Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

Kamer Suresi 17.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/kamer177icwstayh9.jpg

MuCiZe
05-02-2013, 20:40
Mesih de Allah'a bir kul olmaktanasla çekinmez en yakın melekler de.
Her kim O'na ibadetten çekinir ve kibirlenirse, bilsin ki,O, yarın hepsini huzurunda toplayacaktır.

Nisa Suresi 172.Ayet


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/nisa1722fpzriewuv.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:40
...Şüphesiz inkâr edenler,
insanları Allah yolundan alıkoyanlar,
derin bir sapıklığa düşmüşlerdir...

Nisa Suresi 167.Ayet


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/nisa1676w4nkhxe1c.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:40
Allah, sana indirdiği kitapla
tanıklık eder ki onu,
bilerek indirmiştir ve
melekler de tanıklık ederler
ve tanık olarak Allah yeter…

Nisa Suresi 166.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa166usxgb1acnw.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:41
Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak
peygamberler gönderdik ki,
Peygamberlerden sonra insanların
Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın.

Nisa Suresi 165.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa165q3nz8fdvp2.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:41
…Bir kısım peygamberleri
sana daha önce anlattık,
bir kısmını ise sana anlatmadık.
Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu…Nisa Suresi 164.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nisa164i3dkcyquab.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:41
Ondan başka hiçbir ilâh yoktur.
O hem yaşatır, hem öldürür.
O sizin de Rabbiniz,
sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.

Duhan Suresi 8.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/duhan8mlgiyf73rn.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:41
De ki:
Benim namazım, ibadetim,
hayatım ve ölümüm hep
Alemlerin Rabbi Allah içindir.

En'am Suresi 162.Ayethttp://img4.fotos-hochladen.net/uploads/enamrwzfokg381.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:42
O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız.

Rum Suresi 19.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/rum192ekbc3ugsr.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:42
Hamd ;

Alemlerin Rabb'i olan Allah'adır.

Fatiha Suresi 2.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/fatiha2mbtd68v7h1.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:42
(Ey Rabb'imiz!)
Yalnız sana kulluk eder ve
yalnız senden yardım dileriz.

Fatiha Suresi 5.Ayet


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/fatiha5ui8gma0sd9.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:42
Hiç şüphesiz,
göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır.
O, diriltir de, öldürür de.
Size O'ndan başka ne bir dost vardır,
ne de bir yardımcı.

Tevbe Suresi 116.Ayet

http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/tevbe116dfli2zrqjy.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:42
Ey yüce Rabbim!Doğru yola yöneltip
iyilik ve ihsanda bulunduğun kimselerle birlikte bizi de doğru yola ulaştır.
Sapıklık ve gazabına uğramışların yoluna değil.

Fatiha Suresi 6 ve 7.Ayetler


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/fatiha67csjzdmw3a6.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:43
Biz vahyettik sana, nitekim vahyettik
Nûh'a ve ondan sonraki peygamberlere ve vahyettik İbrahîm'e,
İsmâîl'e, İshak'a, Yakup'a ve evlâtlarına ve İsa'ya,
Eyyub'a, Yûnus'a, Hârûn'a ve Süleyman'a ve Dâvûd'a Zebur'u verdik.

Nisa Suresi 163.Ayet


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/nisa163trhwkxcivj.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:43
O, rahmândır ve rahîmdir.

Fatiha Suresi 3.Ayethttp://www.fotos-hochladen.net/uploads/fatiha3p092sv7gr8.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:43
http://i49.tinypic.com/2n1vwqr.jpg

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı, şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır.

Tahrim- 6

MuCiZe
05-02-2013, 20:43
De ki:
"Baksanıza, eğer suyunuz çekilse,
size kim bir akarsu getirebilir?"

Mülk Suresi 30.Ayethttp://img4.fotos-hochladen.net/uploads/mlk30nle60xgmqd.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:43
De ki:
"O çok merhametlidir.
O'na inanmış, O'na dayanmışızdır.
Yakında kimin apaçık bir sapıklık
içinde olduğunu bileceksiniz."

Mülk Suresi 29.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/mlk29cqk12unhbv.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:44
Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak
uçan kuşları görmüyorlar mı?
Onları Rahmân'dan başkası tutmuyor.
Doğrusu O, her şeyi görmektedir.

Mülk Suresi 19.Ayet

http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/mlk19pmijkut12d.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:44
Andolsun,
onlardan öncekiler de
yalanladılar.
Ama beni inkâr nasıl oldu?

Mülk Suresi 18.Ayethttp://img4.fotos-hochladen.net/uploads/mlk18c92vws5fgn.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:44
Yoksa siz, gökte olanın
üzerinize taş yağdıran bir kasırga
göndermeyeceğinden emin misiniz?
Tehdidim nasılmış bileceksiniz.

Mülk Suresi 17.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/mlk17d6we7gusay.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:44
Hiç yaratan bilmez mi?
O, en ince işleri görüp bilmektedir
ve her şeyden haberdardır.

Mülk Suresi 14.Ayethttp://img4.fotos-hochladen.net/uploads/mlk14x1u7vewdha.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:44
Sözünüzü ister gizleyin,
ister açığa vurun; bilin ki,
O, göğüslerin özünü bilir.

Mülk Suresi 13.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/mlk13fnlrh67imw.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:45
Andolsun biz,
en yakın göğü kandillerle donattık ve onları,
şeytanlar için taşlamalar yaptık.
Ve onlar için alevli ateş azabını hazırladık.

Mülk Suresi 5.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/mlk5s0rmwk4inq.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:45
Mutlak hükümranlık elinde
Bulunan Allah,
yüceler yücesidir ve
O'nun her şeye gücü yeter.

Mülk Suresi 1.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/mlk1t2eavdsz35.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:45
Göklerde ve yerde bulunanlar,
O'ndan isterler.
O, her gün yeni bir iştedir.

Rahman Suresi 29.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/rahman294bt2ayq0cd.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:45
Yer üzerinde bulunan

her şey fânidir.

Rahman Suresi 26.Ayethttp://img5.fotos-hochladen.net/uploads/rahman26714qxnbdrv.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:45
Allah insanı,
pişmiş çamura benzeyen
bir balçıktan yarattı.

Rahman Suresi 14.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/rahman14empoi0zuxh.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:45
Tartıyı adaletle yapın,
terazide eksiklik yapmayın.

Rahman Suresi 9.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/rahman99vxkfsmrn5.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:46
Bitkiler ve ağaçlar
secde etmektedirler.

Rahman Suresi 6.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/rahman6fqnl0p7kox.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:46
Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

Rahman Suresi 78.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/rahman78o5swg43jvl.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:46
İnananlar arasında kötü söz ve davranışın yayılmasını arzulayan kimseler için
dünyada da, ahirette de acı veren bir azab vardır.(Her şeyi) Allah bilir; siz bilmezsiniz.

Nur Suresi 19.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/nur19d46ijuaemq.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:46
Ya Allah'ın size
bol lütfu ve merhameti olmasaydı
ve Allah tevbeleri kabul eden
hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı
(haliniz nice olurdu.)


Nur Suresi 10.Ayethttp://img5.fotos-hochladen.net/uploads/nur10419arpqc2n.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:46
Eğer dünyada ve ahrette
Allah'ın lütuf ve merhameti
üstünüzde olmasaydı,
size mutlaka
büyük bir azab isabet ederdi.

Nur Suresi 14.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/nur14z0egtujqvh.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:47
Namuslu, kötülüklerden habersiz
Mümin kadınlara
zina isnadında bulunanlar,
dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir.
Onlar için çok büyük bir azab vardır.

Nur Suresi 23.Ayethttp://img5.fotos-hochladen.net/uploads/nur23pwqg36nurc.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:47
Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır.
Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, azmi gerektiren işlerdendir.

Lokman Suresi 17.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/lokman177kmdsenoh0.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:47
Haberin olsun ki, yaptığın bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da,
bir kaya içinde veya göklerde, yahut yerin dibinde gizlense, Allah onu getirir, mizanına kor.
Çünkü Allah en ince şeyleri bilir, her şeyden haberdardır."

Lokman Suresi 16.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/lokman16rp340fv5yk.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:48
Andolsun ki biz, Lokman'a "Allah'a şükret!" diye hikmet verdik.
Kim şükrederse kendi iyiliğine eder.
Kim de nankörlük ederse, şüphesiz ki Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övülmeye layıktır.

Lokman Suresi 12.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/lokman12ivldwtrjpn.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:48
O, gökleri direksiz yarattı, onları görüyorsunuz. Yeryüzüne de sizi çalkalar diye ağır baskılar (sabit ve büyük dağlar) bıraktı ve orada herbir hayvandan üretti. Hem biz gökten bir su indirdik de orada her güzel çiftten (veya her hoş çeşitten) bitkiler yetiştirdik.

Lokman Suresi 10.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/lokman106qsbnfwtl1.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:48
Elif, Lâm, Mîm.
Bunlar, o hikmetli kitabın âyetleridir.
O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir.

Lokman Suresi 1.2.3.Ayetler

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/lokman123z3bs4cpdak.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:48
Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. A'raf üzerinde de, her iki taraftakileri simalarından tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere: "selâm olsun size" diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.

Araf Suresi 46.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/araf460b814qudrj.png

MuCiZe
05-02-2013, 20:48
Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; güneş, ay ve yıldızlar emrine âmâdedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

Araf Suresi 54.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/araf54ygh3nf416p.png

MuCiZe
05-04-2013, 17:34
Enam Suresi 22.Ayetin meali - Enam Suresi 22.Ayetin AçıklamasıOnları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah'a ortak koşanlara, "Nerede, ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?" diyeceğimiz günü hatırla.

Enam Suresi 22.Ayet

http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/enam22vgsw9c2bmh.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:34
gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.

Yasin Suresi 65.Ayet

http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/yasin656f8u3henat.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:34
Ey iman edenler! Allah'a ve Resûlüne itaat edin ve (Kur'an'ı) dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. 20 İşitmedikleri halde, "işittik" diyenler gibi de olmayın. 21 Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir. 22

Enfal Suresi 20 ve 22.Ayetler


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/enfal202204gjk68ezy.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:34
İnkar edenler ile Allah'ın yolundan ve içinde, yerli, misafir bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar (azabı hak etmişlerdir.) Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız.

Hac Suresi 25.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hac25km8l7cur2y.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:35
Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Nisa Suresi 17.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/nisa17e8voux7z04.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:35
Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.

Yâsîn Suresi 81.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/yasin81hr4c3m0tkv.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:35
O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın, eğer mü’min iseniz, benden korkun.

Âl-i İmrân 175.Ayethttp://img4.fotos-hochladen.net/uploads/li304mrn7ndevbgyfx.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:35
Şüphesiz, Allah, Adem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı.Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/li304mrn8g104fyizv.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:35
İnkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin, sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/aliynd6eihr4q.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:36
Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/radsuresi28e6rkqnlpfj.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:36
O, göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir.

11.
Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nahl10119hxrkf5b6d.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:36
Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

Nahl Suresi 72.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/nahl72z09dksym6l.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:36
De ki: "Yeryüzünde gezin dolaşın da (Peygamberleri) yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün."

Enam Suresi 11.Ayet

http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/enam11ail5gztxum.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:37
Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

Kehf Suresi 54.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/kehf54p3iwvz82xd.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:37
Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?

Muhammed Suresi 24.Ayet

http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/muhammed24q41rhxpva5.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:37
Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.

Lokman Suresi 34.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/lokman34u6aw0dj5ex.png

MuCiZe
05-04-2013, 17:37
Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Lokman Suresi 27.Ayet


http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/lokman27usli7p4nom.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:37
Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik;ister şükredici olsun,ister nankör.

İnsan Suresi 3.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/304nsansurewpvfrg8c6x.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:38
Peygamberlerin aracılığı ile vadettiklerini ver bize.
Kıyamet günü bizi rezil etme.Şüphesiz sen vadinden dönmezsin.

Al-i İmran Suresi 194.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/ali304mrannmlb752vtk.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:39
Ey iman edenler!
Allah'ı çokça zikresin!

Ahzab Suresi 41.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/ahzab41rckjzmnalh.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:39
Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi etmez.

Tevbe Suresi 120.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/tevbe120qsugh8ij76.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:39
O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Fetih Suresi 4.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fetif4fnv75pbuol.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:39
İhlas Suresi 1.Ayetin meali - İhlas Suresi 1.Ayetin açıklamasıDe ki: “O, Allah birdir.”

İhlas Suresi 1.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/ihlasbszhqja4gm.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:39
Bakara 255 - Ayet-el Kürsi

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Bakara Suresi 255.Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bakara255xkq5v2wgyj.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:40
Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, istenen de.

Hac Suresi 73.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/hac73awbrgum6l7.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:40
De ki: "Ben size, ‘Allah'ın hazineleri benim yanımdadır' demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim' de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum." De ki: "Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?"

Salavât-ı şerife: Ey merhametliler merhametlisi Allah’ım!...Senin hoşnut olacağın, seni ve Peygamberimizi râzı edecek, bizden de memnun kalacağın salât ile insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed’e salât eyle.

En’âm Suresi 50 Ayet


http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/enam50ub1t82w54l.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:40
Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır.

En'am Suresi 120.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/enam120o1lrki6wqu.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:40
Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: "Selam olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Enam Suresi 54.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/enam54ymahxj53nz.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:40
İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki: "Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur'an), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır."

Enam Suresi 90.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/enam90ezs0m5tv1g.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:40
, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).

Enam Suresi 96.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/enam96sve23qwx0m.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:41
De ki:"Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi."

Enam Suresi 161.Ayet

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/enam161dhmkbva0er.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:41
12. De ki: “Şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir?” “Allah’ındır” de. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar.

13. Gece ve gündüzde barınan her şey onundur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

En'âm Suresi 12 ve 13 Ayetler

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/enam1213bxenvljpdg.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:41
Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat (kıyamet) gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek, “Hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize!” diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür!

En'âm Suresi 31.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/enam31yhgkujpadw.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:41
O, hayvanlardan da irili ufaklı var edendir. Allah’ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.

En'âm Suresi 142.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/enam142907db165jf.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:41
Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü, “Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi” dediler. De ki: “Mûsâ’nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunu ise gizlediğiniz; (kendisiyle) ne sizin, ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği Kitab’ı kim indirdi?” (Ey Muhammed!) “Allah” (indirdi) de, sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynayadursunlar.

En'âm Suresi 91.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/enam91h2k9b7xyit.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:42
Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın.38 Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız.39(Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti.

En'am Suresi 152.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/enam152dughi9ekp5.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:42
Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: "Keşke kitabım bana verilmeseydi." 25 "Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim."26 "Keşke ölüm her şeyi bitirseydi." 27

Hakka Suresi 25 - 27.Ayetler

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hakka2527zowvpah8rq.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:42
Dedik ki: "Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz." 35Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, "Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır" dedik. 36 Derken, Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. 37

Bakara Suresi 35-37.Ayetler

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/bakara3537wq9fkxzacg.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:42
Bu kitabın indirilişi, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır.

Mü'min Suresi 2.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mmin2cito0sgvm5.png

MuCiZe
05-04-2013, 17:42
Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Tevbe Suresi 39.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/tevbe394ygouhsx9k.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:42
20.
İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.
21.
Rableri onlara, kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir.
22.
Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz, Allah katında büyük bir mükafat vardır.

Tevbe 20 - 22 .Ayetler

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/tevbe202268zxfipsht.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:43
Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arşın sahibidir.”

Tevbe Suresi 129.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/tevbe129d54cnsky1b.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:43
Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.

Tevbe Suresi 128.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/tevbe128zi0m3e5ck2.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:43
Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkar edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke'den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, "Üzülme, çünkü Allah bizimle berâber" diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tevbe Suresi 40.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/tevbe40eoai6t74rw.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:43
Bismillahirrahmânirrahîm 1 Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. 2-4 (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 5 Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. 6-7

Fâtiha Suresi 1 - 7.Ayetler

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/fatiha17w0u4stya59.jpg

MuCiZe
05-04-2013, 17:43
"Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin.
Ey gökleri ve yeri yaratan!Dünyada ve ahirette sen benim velimsin.
Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat."

Yusuf Suresi 101.Ayet


http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/yusuf101udb7f8lhqk.png

MuCiZe
05-04-2013, 17:43
De ki:
"O,Sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır.
Ancak onun huzurunda toplanacaksınız."

Mülk Suresi 24.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mlk24o6euapxyks.png

MuCiZe
05-04-2013, 17:44
De ki: Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O’dur. Sizin şükrünüz ne de az!

Mülk Suresi 23.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mlk23ilfuw2p6v3.png

MuCiZe
05-04-2013, 17:44
O, yedi göğü,birbiri üzerine yarattı.
Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık,uygunsuzluk görmezsin.
Gözünü döndür de bak,bir bozukluk görüyor musun?

Mülk Suresi 3.Ayet

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/mlk3ayetf0ai7enr4b.png

MuCiZe
05-04-2013, 17:44
Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

Hac Suresi 1.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hac14cbkvd6yus.png

MuCiZe
05-04-2013, 17:45
İnsanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azılı şeytanın ardına düşer.

Hac Suresi 3.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hac3f3v20a5eld.png

MuCiZe
05-04-2013, 17:45
Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir.

Hac Suresi 7.Ayet

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hac7wzivoxkbuq.png

MuCiZe
05-04-2013, 17:45
İnsanlardan kimi de Allah'a bir yar kenarındaymış gibi ibadet eder, eğer kendisine bir iyilik gelirse ona gönlü yatışır ve eğer başına bir bela gelirse yüzüstü dönüverir. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık kayıp budur.

Hac Suresi 11.Ayet


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hac11y3bsc57tk8.png

MuCiZe
05-04-2013, 17:45
Allah'ı bırakır da kendine ne zarar, ne menfaat veremeyecek şeylere yalvarır. İşte derin sapıklık budur.

Hac Suresi 12.Ayet


http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hac125f6hkgw391.png

EmeL
10-10-2013, 03:19
http://t1310.hizliresim.com/1g/b/tfnss.png