Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sümbül Efendi Kimdir Sümbül Efendi Biyografi Sümbül Efendi Kabri Nerededir ?EmeL
02-14-2012, 14:30
Sümbül Efendi Kimdir?-Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden olan ve halk tarafından Sümbül Efendi diye anılan bu zatın esas ismi Yusuf, babasının ismi Ali, büyük babaları ise Kaya Bey'dir. Zeynüddin ve Sinanüddin lakaplarıyla da anılan Sümbül Efendi, 1451 (h. 856) yılında, Merzifon'un Borlu kasabasında dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarında, ilerde nasıl bir kimse olacağının işaretlerini taşıyordu. Kendi yaşındaki çocukların koşup oynadığı zamanlarda o ilim meclislerine gider, sohbetler dinler, dinlediklerinin tesiri altında kalarak hıçkırıklarla ağlardı.

14 yaşına kadar Merzifon'un Borlu kasabasında kalan Sümbül Efendi ilk tahsilini memleketinde yaptı. Sümbül Sinan 14 yaşında ilmini tamamlamak için İstanbul'a gitti. Devrin en büyük alimlerinden Efdalzade Hamimüddin Efendi'nin ders halkasına oturdu ve ondan 16 sene ilim tahsil etti…

Bir gün hocası Mehmet Cemalettin Efendi talebelerinden çiçek getirmelerini istedi. Tüm talebeler ertesi gün çok çeşitli ve birbirinden güzel çiçeklerle hocalarının huzuruna çıktılar. Ancak içlerinde Yusuf Sinan solmuş ve kurumaya yüz tutmuş bir sümbülle çıkageldi. Hocası bunun hikmetini sorduğunda onun cevabı “Hangi çiçeğe el attıysam hepsi Allah'ı zikir ve tesbihle meşgul idiler. Onları dalından koparıp ta Allah'a ulfetlerini kesmeye gönlüm elvermedi. Baktım bu zavallı sümbül dalından kopmuş, ben de bu çiçeği size getirdim” oldu. Bu olay üzerine hocası Yusuf Sinan'a Sümbül lakabını verdi.


Yavuz Sultan Selim'in yaptırdığı Sultan Selim camiinin açılışını Sümbül Efendi yapmış ve orada ilk vaazı da yine o vermiştir. Zamanın büyüklerinden olan Sümbül Efendi hazretleri, Koca Mustafa Paşa dergahında tam 33 yıl irşad vazifesiyle gerçek bir mürşit olarak hizmet verdikten sonra 1529 eylül (hicri 936 muharrem) ayının ikinci pazartesi günü dostları, talebeleri ve müridleriyle helalleşti. Müridleri başucunda Yasin-i Şerif okudular. Sümbül Sinan hazretleri 80 yaşında olduğu halde Kelime-i Şehadet getirerek öbür aleme göçtü.

Mübarek naaşları; İstanbul'un bütün şeyh ve alimleri, memleketin ileri gelenleri, devlet büyükleri, kendi dervişleri ve sevenlerinden meydana gelen binlerce ehli iman tarafından tekbir ve tehlillerle dergahtan alınıp Fatih Camii'ne getirildi. Cenaze namazını Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Paşa kıldırdı. Tekrar, şeyhi bulunduğu dergaha getirilip, hayatlarında vasiyet buyurdukları yere, dergahın ortasında kazılan kabrinde Allah'ın rahmetine tevdi edildi. Merkez Efendi, Sümbül Efendi Hazretlerine damat olmuş, vefatının ardından da dergahın irşad vazifesini üstlenmiştir.

http://3.bp.blogspot.com/-qi7WJG9dD3U/TooVqn_XGUI/AAAAAAAAIUM/boxVTY_TAyI/s1600/sumbul_efendi_turbesi8.jpg