Müküs’te yaşayan müderris Fehim Efendi, hacca gidecek olan dostu başkatip Ahmet Bey’i uğurlamak için Van’a gelir, konağına misafir olur Sabah dostunu uğurlarken, kendisine ısrar ederler, bir müddet konakta misafir kalmaya razı ederler

Aradan bir süre geçtikten sonra Fehim Efendi, bir gece konakta yakınlarını uyandırıp telaşla kaldırır

– Hazırlanın, artık burada kalamayız, derhal Van’ın içindeki öteki dostumun konağına gidecek, oraya misafir olacağız

Yakınları şaşırırlar:

– Gecenin bu saatinde yer değiştirmek ayıp olur Sabah olsun, kahvaltımızı yapalım, normal şekilde ayrılıp gideriz

– Hayır o hiç olmaz Artık buradan tek lokma olsun yiyemeyiz Derhal burayı terketmeliyiz
Müderris Fehim Efendi’ye daha fazla karşı koyamazlar Ev sahiplerinin üzülmelerine rağmen, yakınlarıyla birlikte gecenin tenha saatinde, öteki tanıdığının konağına gidip oraya misafir olurlar
Durumu bir türlü hazmedemeyen bir yakını, sabah itiraz yollu sorar:

– Efendim, çok mahcup olduk konak sahibine karşı Ne olurdu bir kaç gün daha kalsak, bir iki öğün yemeğini daha yeyip de ayrılsaydık? Seyyid Fehim Efendi mecbur kalır işin sırrını anlatmaya ve şöyle der:

– Evladım, hacca giden Ahmet Bey benim çok yakınımdı Onun ihlâsından, bize olan sevgisinden eminim Onun konağında oturmak da, yemeğinden yeyip içmek de caizdir Çünkü bir müddet kalmamı o istemişti Ancak, bu gece durum değişti, konak da, diğer mal, mülk de yeni sahiplerine intikal etti Bu yeni sahipleri bize ne gözle baktıklarını bilmiyorum Bize gönülden yedirirler mi, içirirler mi?

– Efendim anlayamadık ne demek bu?

– Evlâdım, bu gece Ahmet Bey, Rabbimiz’in rahmetine kavuştu, malı da mülkü de mirasçılarına intikal etmiş oldu Anladınız mı şimdi? Kul hakkı, yetim hakkı var artık bu malda ve bu mülkte!Kalınır mı burada? Beklerler, hacılar döner, ancak Ahmet Bey dönmez Çünkü Seyyid Fehim Efendi’nin yerini değiştirdiği gece O da dünyasını değiştirmiş, malını, mülkünü mirasçılarına bırakarak gerçek âleme göçmüştür 1895’te vefat eden bu Şeyh Fehim Efendiden Bediüzzaman Hazretleri de eserinde sitayişle bahsetmektedir.