Welcome guest, is this your first visit?

Google adsense

User Tag List

2 sonuçtan 1 ile 2 arası
 1. #1

  Üyelik tarihi
  22 12 2011
  Yer
  Kocaeli, İzmit
  Mesajlar
  20.135
  Bahsedildi
  2
  Etiketlendi
  0

  Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası
  Cevşen Ül Kebir Fazileti - Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti - Cevşenül Kebir Faydası Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Okumanın faydası
  Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası

  Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti
  Cevşenül Kebir Okumanın faydası
  Cevşen Duasının Fazileti

  Kelime olarak bir zırh anlamına gelen Cevşen-in maddi ve manevi yönden görülen bir çok faziletleri vardır.” Yani: Bin bir esma-i İlâhiyeye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur'andan çıkan bir hârika münacat olan ve marifetullahta terakki eden bütün âriflerin münacatlarının fevkinde bulunan ve bir gazvede "Zırhı çıkarCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası onun yerine bu Cevşen'i oku" diye Cebrail vahiy getiren "Cevşen-ül Kebir" münacatı içindeki hakikatlar ve tam tamına Rabbine karşı tavsiflerCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası”[1] ihtiva etmektedir.

  Zeynel Abidin’den rivayet edilmiş olupCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıonun okuduğu virdlerindendir. Zincirleme olarak ÜmameCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıCafer bin Muhammed SadıkCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıo da babasındanCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıoda dedesi Hz.Hüseyin’denCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıoda Hz.Ali’den rivayet etmiş olmaktadır.

  Hz. Ali oğlu Hz. Hüseyin’e:”Ey oğlum. Sana kendisinden başka ilah olmayıpCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasışanı yüce olan Allah’ın sırlarından bir sırrı öğreteyim kiCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıAllah’ın rasulü o sırrı bana öğretmiştir.. Diyerek o sırrın Cevşen olduğunu bildirir.)

  Rasulullah anlatıyor:”Vaktaki üzerimde zırh varken ben şiddetli sıcak bir günde Uhud’a gidiyordum.Sema tarafına bakıyor ve Allah’a dua ediyordum. Birden gördüm ki sema kapıları açılmışCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıCibril nurlu bir vaziyette indi ve Allah sana SelamCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıTahiyyat ve İkramda bulunuyor. Ve zırhı çıkar bu duayı oku”diyor. Ben de onu okudum ve taşıdım. Zira o zırhtan daha büyüktürCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıkoruyucudur.) Dedim ki:Ey kardeşim Cibril. Bu sadece benim için mi? Yoksa benim ve ümmetim için mi? Dedi:Ya Rasulallah. Bu dua (Cevşen) Allah tarafından sana ve ümmetine bir hediyedir. Onun (okumanın) sevabını iseCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıAncak Allah bilir. Kim ki onu taşır ve okursaCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıister sabahCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıister akşamCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıevinden çıktığında Allah hakkında o kişiye salih amel yapmış muamelesi vacib olur. Öyle kiCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasısanki o kul Tevrat ve İncilCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıZebur ve Furkan (Kur’an) okumuş gibi sevab verir.Ve onların her harfine mukabil Huril Îyn-lerden iki zevce verir ve cennette onun için bir ev yapar. Ve ona TevratCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıİncilCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıZeburCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıFurkanCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıİbrahim suhûfunun harfleri sayısı kadar sevab verir ve İbrahim HalilCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıMusa KelimCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıİsa RuhullahCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıMuhammed Hatemi Nebi sevabı kadar sevab verir.

  Arzı Beyzâ yani uzakCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıgizliCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıbeyaz bir yerin arkasında –bazı mahluklar olup- bunlar Allah’a ibadet edip isyan etmezler. Öyle ki Allah’ın gazabının korkusundan ağlamakla yüzlerinin etleri parçalanır. ne yer ne de içerler. Allah bu duayı okuyanlara o kullarının sevabını verir.

  Dördüncü katta da bir beyt vardır kiCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıona Beyt-i Ma’mur denilir her gün oraya yetmiş bin melek girerCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıçıkar. Ve öyle ki kıyamete kadar oraya dönmez. (Bir daha kendine sıra gelmez.) İşte Allah bu duayı okuyanlara bu melaikeler kadar sevab verir.

  Kim bu duayı evinde okursa hırsız girmez ve ebediyyen evi yanmaz.

  Peygamber Efendimiz dedi:Ey kardeşim CibrilCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıarttır. (daha yok mu?) Cebrail dedi:Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki İsrafile sordum ve bana dedi:Aziz ve Celil olan Allah bana;İzzetimCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıCelalimCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıVarlığımCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıKeremimCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıMakamımın yüceliği hakkı içinCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıkim bana iman ederCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıseni tasdik ederseCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıEy Muhammed bu duayı da doğrularsa (Hürmet ve büyüklüğünü kabul ederse) o kişiye çokça melek veririm. (Onun şanını yüceltmek ve korumak için) Kudretim hakkı için Ey MuhammedCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıbu durum hazinemden hiçbir şeyi noksanlaştırmaz.

  Eğer kullarımdan bir kul bu duayı halis bir niyet ileCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasınefsi sadıkla yetmiş kere okursa o Baras (Alaca hastalığı)Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıCüzzam ve Cünundan (Delilikten) beri olurCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıkurtulur. Kim bu duayı miskli ve kafurlu gümüş bir kab içine yazar ve onu yıkayıp ölünün kefeni üzerine çiselerse kabri üzerine yüz bin nur iner. Allah Münker ve Nekirin korkusunu ondan kaldırır. Kabir azabından emin kılar. Ve o kabirde iken ona yetmiş bin melek gönderir.Her melekle beraber nurdan bir tabak olupCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıona sunarlar ve onu cennet ile müjdelerler. Allah ise bunu işitir ve der:Bu dua dünya yaratılmadan beş bin sene önce Arşın duvarında yazılmıştır.

  Hangi kul ki şek ve şüphe göstermeksizin halis bir niyet ile bu duayı Ramazanın evvelinde veya sonunda veya her Cuma gecesi veya gündüzünde okursaCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıAllah ona kadir gecesini gösterir ve Allah Kadir gecesini yaratır ki onda yetmiş bin melek vardır. Her semada yetmiş bin melek vardır. Mekke’de yetmiş bin melekCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıMedine-i Münevvere de yetmiş bin melekCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıdoğuda yetmiş bin melekCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıher meleğin yirmi bin başı vardırCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıher başta yirmi bin ağızCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıher ağızda yirmi bin dil Allah’ı muhtelif sözlerle tesbih ederler. Ve onların sevabını bu duayı yapana verir. Allah ile bu duayı yapan arasında da perde kalmaz. Perdesiz olaraktan... Ve Allah’dan her ne şey isterse Allah ona verir.

  Kimde bu dua ile üç kere –velev bir kerede olsa- duada bulunursaCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıAllah onun cesedine cehennemi haram kılar ve cenneti de vacib kılar. Kendisini koruyacak iki meleği ona vekil kılar. Tesbih ve takdisatta bulunan o melekler onu günahlardan ve bütün belalardan korur ve ona cennet kapılarını açarlar. Ve bu dua Allah’ın hazinelerinden bir hazinedir. Bin isimle maruftur yani bilinmektedir. Ve her bir isimle Allah onu emn-u emân içinde dünya afet ve korkularından korur. Dünya nimet ve saadetlerinden faydalandırır.

  Peygamberimiz buyurmaktadır ki:Ya Ali! Cibril bu duanın faziletini bana bildirdi.

  HavadaCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıdenizdeCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıyağmur damlalarıyla müekkel olanCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıhep bütün rahmet melekleri bu duayı okuyana hürmet gösterir. kerâmeten kürsülerinden inerCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıtaçlarını çıkarır. Önünden ve arkasından bütün afet ve belalara karşı korur. ve bütün işlerinde yardımcı olur. Her melek üzerinde bin melek yaratılır. Yedinci kata kadar müekkel melekler sema kapılarında vardır. Yine bunlar bu dua (Cevşen) sahibi için iner ve onlara her işlerinde şefaatçı ve bütün ihtiyaçlarında yardımcı olurlar.

  Rızkında genişlikCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıbedeninde afiyetCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıihtiyaçlarının giderilmesinde melekler şefaatçı olurlar. Ve onlar derler ki:”Ey kapıları açan Rabbimiz! Kulun için fazıl kapılarını aç. Devamlı onu inayetinle koru. Ondan hastalıkları ve sıkıntıları kaldır. rahmetinle ona isabet eden dünya ve ahiret musibetlerinin hepsini gider. Ey rahmet sahibi olan Allah...”

  Ve bu Cevşeni taşıyanı her türlü afettenCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıkibirlenen şeytandanCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıkötülük yapanın kötülüğünden koru. Gizli olan lutfunla lutfet. Sağlam olan korumanla setret. Zira sen Ğafur ve Rahimsin.

  Kur’an-da bu meleklerin ismi:”Biz saf saf olanlar ve Allah’ı tesbih edenleriz.”[2] Bunlar on iki kabiledirler. Her kabilenin eli altında bir milyar asker vardır.Bir milyon sancak olupCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıher sancağın altında da melaikelerden yetmiş bin saf vardır. Bütün bunlar bu dua sahibi için ikrâmen kürsülerinden inerCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıbaşlarından taçlarını çıkarır ve rablerine secdeye kapanırlar. Ve o kişi için şefaatda bulunur ve derler:”Ya RabbiCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasısen sema ve arzın nuruCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıonları nurlandıransın. Seni tesbih ederiz. Cebbar ve malik sensin. Bu da sahibini her türlü afettenCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasışiddettenCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıyakıcı fakirlikten koru. Zira bu sana kolaydır.

  Sen mülk sahibisin. Melikleri zelil kılansın. Rahmetinle küçük çocukları rızıklandıransın. Ve bu sayısız melaikeler de o Cevşen sahibine hürmette bulunurlar. Rablerine secde ederek secdelerinde derler:Hamdınla seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Ey Allah’ım. Hamd sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Hannan ve Mennansın. Acıyıp şefkat edensin.

  Ey bilinen Celal ve İkram sahibi olan. Semaları ve arzı eşsiz yaratan sensin. Bu kulunu bütün üzüntüCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıkederCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasızorluklardan koru. Rahmetinle setret.Ya Erhamer Rahimin. İhsan ve Kereminle ya Ekremel Ekremin...”[3]

  Cevşenin açıklamasında mübalağa gibi görülen sevab hakkında Bediüzzaman şöyle der:” . Bir bîçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüşen bir adamCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası meşhur dua-i Nebevî olan Cevşen-ül Kebir hakkında ve akıl haricindeki sevab ve faziletine dair bir hadîsi görmüşCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası şübheye düşmüş. Demiş: "RâviCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası Ehl-i Beyt'in imamlarındandır. Halbuki hadsiz bir mübalağa görünüyor. Meselâ içinde der: Bu duaya Kur'an kadar sevab verilir. Hem göklerdeki büyük melaikelerCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası o dua sahibini gördükçeCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası kürsîlerinden inip ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler. Bu iseCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez." diyeCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası Risale-i Nur'dan imdad istedi. Ben de Kur'andan ve Cevşen'den ve Nurlardan gayet kat'î ve tam akıl ve hikmete mutabık bir cevab verdim. Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum. Şöyle kiCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası ona dedim:

  Evvelâ: Yirmi dördüncü Söz'ün Üçüncü Dalında on aded usûl varCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası böyle şübheleri esasıyla keserCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası izale eder. Ona bakCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası cevabını al.

  Sâniyen: Her gün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen ve bütün ümmetin saadetlerine yardım eden ve ism-i a'zamın mazharı ve kâinatın çekirdek-i aslîsiCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası hem en mükemmel ve câmi' meyvesi olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü VesselâmCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası o duanın kendi hakkında o azîm mertebesini görmüşCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası ona haber veren Cebrail Aleyhisselâm'dan işitmişCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası başkalarını kendine kıyas etmiş veya edilmiş. Demek o pek fevkalâde ve acib sevabCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir FaydasıZât-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) velayet-i kübrasından ona gelmiş. KüllîCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası umumî değil. Belki o duanın mahiyetinde böyle hârika bir kıymet var ve ism-i a'zam mazharı olan zâtın tebaiyetiyle başkalara dahi o sevab mümkündür; fakat gayet ehemmiyetli şartları varCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası yalnız okumak kâfi gelmez. Yoksa müvazene-i ahkâmı bozarCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası farzlara ilişir.

  Sâlisen: O duaCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası nasıl ki Zât-ı Ahmediye'ye baktığı vakit mübalağadan münezzeh ve ayn-ı hakikat oluyor; öyle deCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydasıo duadaki yüzer esma-i hüsnanın hakikatlarına baktığı zaman değil mübalağaCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için pek az bir kısmını Muhbir-i Sadık (A.S.M.) haber vermiş ve teşvik için mübhem ve mutlak bırakmış. Sonra mürur-u zamanla o kaziye-i mümkine ve mutlakaCevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası bilfiil vaki' ve külliye telakki edilmiş.


  Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası
  " Senin sessizliğini anlamayan, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz. "
  — Elbert Hubbard

 2. #2
  Perhaps, Perhaps ,Perhaps
  Üyelik tarihi
  22 12 2011
  Mesajlar
  33.366
  Bahsedildi
  3
  Etiketlendi
  0

  Cevap: Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası

  Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası
  Perhaps,Perhaps,Perhaps....

  Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası

 

 

LinkBacks (?)

 1. 05-01-2014, 21:09

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 3 kullanıcı var. (0 üye ve 3 konuk)

Benzer Konular

 1. Hadîs-i Şerîf; Buhârî, Târîh-i Kebîr
  By KuL Tanesi in forum HADİSLER | Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-03-2013, 09:40
 2. Divan-ı Kebir'den Seçmeler | MEVLANA..
  By EmeL in forum MEVLANA Sözleri — Şiirleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-05-2013, 15:31
 3. BALIK RESMİ SU İÇER Mİ ? (Divan-ı Kebir)
  By EmeL in forum MEVLANA Sözleri — Şiirleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-19-2013, 21:17
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-13-2012, 20:08
 5. Git Yusuf'a Sarıl (Divan-i Kebir) Mevlana...
  By EmeL in forum MEVLANA Sözleri — Şiirleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-01-2012, 11:56

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0