İlk İşçi Grevi ( 1 Şubat 1872 ) Türkiye, Osmanlı Dönemi-Günümüzden 140 yıl önce 1 Şubat 1872 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında bilinen ve resmi kayıtlara geçen ilk işçi direnişi gerçekleşmiştir. Greve gidenler; ücretlerinin artırılmasını ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen Beyoğlu Telgrafhanesi işçileriydi.

Paşabahçe Cam Fabrikası işçileri de 1909'da işverenin arkadaşlarını kovup yerlerine yabancı işçi getirmesi üzerine greve gitme kararı almışlardı. 9 gün süren bu geniş çaplı grev; işverenin kovulan işçileri geri almasıyla sona ermiştir. Bu grevler, ideolojik olmaktan çok hak arayışları ile ilgiliydi. Grevlerin sayısında artış olup da üretim ve hizmetler aksayınca, 8 Ekim 1908 tarihinde Grev Kanunu olarak tanımlanabilecek bir düzenleme yapılmış ve 9 Ağustos 1909'da ayrı bir Grev Kanunu yürürlüğe konulmuştur.