2014 Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okuluna giriş sınavı ;
20 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilecek.


Bu sınav söz konusu tarihte ÖSYM tarafından yapılacak. Bu sınavın başvuruları ÖSYM’nin internet sitesinden ya da başvuru merkezlerinden yapılacak.
Sınava ÖSYM tarafından belirlenen uygun şartları taşıyan öğrenciler başvurabilecek.
Bu sınava başvuran adayları elemek için uygulanacak olan sınav yazılı olarak yapılacak.

2014 ALS Başvuru Tarihleri

ÖSYM’nin sitesinden elde edilen bilgilere göre bu sınava başvuracak adaylarda şu özellikler bulunmalıdır:
TSK Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavının 1. aşamasını oluşturan Yazılı Sınava (ALS) başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.

- Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Yazılı sınav saat 9.30′da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir.
- Yazılı sınavda adaylara, ilköğretim düzeyinde, sözel ve sayısal becerilerini yoklayan testler uygulanacaktır. Test; Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört testten oluşacaktır.
- Yazılı sınav sonuçları, en yüksek puan alan adaydan başlanarak genel başarı sırasına konulacak ve değerlendirme sonucunda çağrılacak aday sayısına bağlı olarak bir baraj puan belirlenecektir.
- Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. 2. seçim aşaması aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
a) Ön Sağlık Muayenesi
b) Bedeni Yeterlilik Testleri
c) Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)
ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)
d) Mülakat
e) Sağlık Muayenesi

- Askerî liseleri kazanan adaylar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askerî Tıp
Fakültesi (GATF) için ayrı ayrı belirlenecektir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar,
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerî liselerde (Kuleli Askerî Lisesi Çengelköy/İSTANBUL ve
Maltepe Askerî Lisesi/İZMİR), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Deniz Lisesi
Heybeliada/İSTANBUL’da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar ise Işıklar Askerî
Hava Lisesi BURSA’da, GATF adına belirlenen adaylar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı
Maltepe Askerî Lisesi/İZMİR’de öğrenim görme hakkını elde edeceklerdir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına askerî liselere alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde Kara Harp
Okuluna, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına Deniz Lisesine alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde
Deniz Harp Okuluna, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına Işıklar Askerî Hava Lisesine alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde Hava Harp Okuluna gönderilecektir. GATF adına alınan öğrencilere askerî lise öğrenimlerinin son yılında sadece GATF adına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girme hakkı verilir.

Bu öğrencilerden Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) giren ve GATF tercihi olan Türkiye genelindeki tüm sivil öğrenciler ile birlikte yapılan sıralama sonucuna göre GATF’ne alınacak öğrenci miktarı içine girebilenler GATF’ne, diğerleri Kara Harp Okuluna yerleştirileceklerdir. Başvuru sırasında adayların ve velilerin bu koşullara mutlak surette dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bando Astsubay Hazırlama Okulunu kazanan adaylar ANKARA’da öğrenim göreceklerdir. Bu okuldan mezun olanlar Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna gönderilecektir.
Askerî liselerde 4 yıl eğitim verilmektedir.

- Yazılı Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde Aday Başvuru Formunda, aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

- Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır.
- Adaylar yazılı sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir.

(Kynk; Derszamani)

SINAVA GİRECEK OLAN ADAYLARIN Başvuru ÖZELLİKLERİ (Linke tıklayarak öğrenebilirsiniz);

------------------------------------------------------------- >>>> Askeri Liseler Başvuru KoşullarıAdaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.