besmele yazısı,besmele yazısı türkçe, besmelenin arapça yazılışı,arapça besmele yazısı,besmelenin anlamı önemi,Besmelenin anlamı ve faydaları

Besmele yazısı arapça

Besmele Okunuşu
Eûzu billēhi mineş-şeytânirracîm. Bismillēhirrahmēnirrahîm.

Türkçe Besmele
Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla..

Besmele Kelime Anlamı
Kovulmuş Şeytan'ın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adı ile...


Besmele; bütün mevcudatın lisan-ı haliyle ve kavliyle dillerinde devamlı tekrar edilen dua, zikir ve anahtardır

BESMELE'NİN Manevi ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan ALLAH'ın adıyla başlar ve ancak Ondan yardım dileriz Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, medih ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan ALLAH'a mahsustur

HERŞEY ALLAH'I TESBİH EDER

Besmele ALLAH’a uzanan manevî bir hat ve irtibattır Bu duaya insanlar, hayvanlar ve bitkilerden tutun, cansız varlıklara kadar her şey iştirak etmektedir Zira Kur'ân-ı Kerîm’deki “O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur Ama siz onların tesbihini anlamazsınız” (İsrâ sûresi, 17/44) âyeti, bu hususu ortaya koymaktadır

BESMELE BİR ANAHTARDIR

Besmele, dinî açıdan da İslâm nişanını gösteren bir definenin anahtarıdır Çünkü “Rahman ve Rahîm olan ALLAH’ın adıyla başlarım” diyerek, yapacağımız işlerin gerçek faili, yaratanı olmadığımızı, bizi de fiillerimizi de yaratan bir güç ve kudrete bağlı bulunduğumuzu, ancak O’nun müsaadesiyle işe başlayabileceğimizi, yapacağımız her şeyi O’nun için yapmamız gerektiğini ilan ederiz

İNSAN BESMELEYLE YÜKSELİR

Besmeleye devam etmek ve ona karşı hürmet ve saygı göstermek, kişinin dünyevî ve uhrevî yükselmesine vesiledir Meselâ ilk devir sûfîlerinden olan Bişr el-Hâfî’nin (ö227/841) seyr u sülûku ve seyr u sülûktaki mertebesi şu hadiseye dayanmaktadır: O, yolda bulduğu ve üzerinde “Besmele” yazılı bir kâğıdı itina ile temizledikten sonra levha haline getirerek muhafaza etmiş, bunun üzerine rüyada bir ses kendisine, besmeleye karşı bu hürmetinden dolayı adının dünya ve ahirette saygın kılındığını bildirmiş, böylece Bişr, zühd ve takvada zirveye ulaşmıştır (Ebu Nuaym, 8:336) Bişr el-Hafî, kaç asır sonra günümüzde bile bilinen, hayır ve sena ile anılan evliyâdandır

BESMELE MANEVİ BİR BAĞ VE DUADIR

Netice olarak besmele, dünyevi kapıları açan, âdetleri ibadete çeviren (yemek yerken, su içerken vs de çekilen besmeleler gibi) sihirli bir anahtardır Besmele, aynı zamanda ALLAH ile kul arasındaki irtibatı sağlayan manevi bir bağ ve duadır