hz muhammetin merhameti hadisleri, peygamber efendimizin sevgi saygısı ve merhameti, anneye saygıyı anlatan hadisler, sevgıyle ılgılı hadısler,
Ahlak Utanma Merhamet Kibir Temizlik Yalan Hakkında Ayetler Hadisler

389. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim."
Ebû Hureyre radıyallahu anh. Mâlik.

390. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."
Aişe radıyallahu anha. Tirmizî.

391. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kıyamet günü, müminin terazisinde, güzel ahlâktan daha ağır bir şey yoktur. Allah teâlâ, çirkin konuşan ve ne konuştuğunu bilmeyenlerden nefret eder."
Ebû Derda radıyallahu anh. Tirmizî.

392. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"içinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde mevki bakımından bana en yakın olanlarınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır.
En nefret ettiklerim ve kıyamet gününde benden en uzak olanlarınız ise, gevezeler, lafazanlar ve yüksekten atanlardır. Onlar büyüklük taslayan kimselerdir."
Câbir radıyallahu anh. Tirmizî.
393. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Haya îmandandır, îman ise cennettedir. Utanmazlık cefadandır, cefa ise cehennemdedir."
Ebû Hureyre radıyallahu anh. Tirmizî.

394. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Haya ve gerekeni konuşmak îmanın, açık saçık ve lüzumsuz konuşmak ise münafıklığın kısımlarındandır."
Ebû Ümâme radıyallahu anh. Tirmizî.

395. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Geçmiş peygamberlerin, sonraki insanlara ulaşan sözlerinden birisi de şudur:
"Utanmadıktan sonra ne istersen yap!"
Ebû Mesûd radıyallahu anh. Buhârî.

396. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örtüsü içindeki bakire kızdan daha fazla haya sahibiydi.
Hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, biz onu yüzünden anlardık.
Ebû Saîd radıyallahu anh. Buhârî. (Hadis El Kitabı Yeter-2002)

Ahlak Utanma Merhamet Kibir Temizlik Yalan Hakkında Ayetler Hadisler

AHLAK

1-Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Muhakkak ki sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.”

2- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Bir müslüman güzel ahlakı sayesinde, fazladan oruç tutan ve fazladan ibadet

eden kimselerin derecelerine ulaşır.”

3- Bir adam peygamberimize gelerek; ‘Ey Allah’ın peygamberi! insanların hangisi daha hayırlıdır?’

diye sorunca peygamberimiz:

“Huyu en güzel olanları” diye cevap verdi.

Ahlak Utanma Merhamet Kibir Temizlik Yalan Hakkında Ayetler Hadisler

ANNE-BABAYA İYİLİK

1-Abdullah ibn Mesud şöyle anlatıyor: Peygamberimize, “ yapılan işlerin hangisi daha faziletlidir?”

diye sordum, Peygamberimiz:

·“Vaktinde kılınan namaz” diye cevap verdi.

Sonra hangisi? Dedim

·“Anne- Babaya iyilik etmektir” dedi.

2- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Hiçbir evlat babanın hakkını ödeyemez.Ancak onu esir olarak bulup satın alır

serbest kalmasını sağlarsa müstesna”

3- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Allah’ın rızası anne-babanın rızasında, kızgınlığı da anne-babanın kızgınlığındadır.”

Ahlak Utanma Merhamet Kibir Temizlik Yalan Hakkında Ayetler Hadisler

YAŞLILARA HÜRMET-BÜYÜKLERE SAYGI

1-Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Bir genç, bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse, Allah, o gence yaşlandığı zaman ikram edecek kimseleri mutlaka bahşeder.(karşılaştırır)

2- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Yaşlılara saygı göstermek Yüce Allah’a ta’zimdendir.”

3- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir:

“Küçüğümüze sevgi büyüğümüze hürmet göstermeyen bizden değildir.”

Ahlak Utanma Merhamet Kibir Temizlik Yalan Hakkında Ayetler Hadisler

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

1- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Komşusu kötülüğünden emin olmayan kimse, (gerçek) Müslüman olamaz”

2- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“ Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna ikram etsin”

3- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir.”

Ahlak Utanma Merhamet Kibir Temizlik Yalan Hakkında Ayetler Hadisler

DİĞER İNSANLARLA İLİŞKİLER

1- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Bir Müslümanın,diğer bir Müslüman kardeşini üç günden fazla terk etmesi(küsmesi)helal değildir.

2- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.”

3-Enes adında, peygamberimizin yanında uzun yıllar kalmış bir adam vardı. Çocuklara rastladığı

zaman onlara selam verir ve “Peygamberimiz de böyle yapardı” derdi.

4- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“ Müslüman ,elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kimsedir.”

Ahlak Utanma Merhamet Kibir Temizlik Yalan Hakkında Ayetler Hadisler

BAŞKALARININ AYIPLARINI ARAŞTIRMAMAK-LAF TAŞIMAMAK

1- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Koğucu (laf taşıyan) herhangi bir kimse cennete giremez.”

2- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Din kardeşini bir suçundan dolayı ayıplayan kimse, o suçu (günahı) kendisi de işlemeden ölmez”

3- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Bir kimseye günah olarak, her duyduğunu anlatması yeter.”

Ahlak Utanma Merhamet Kibir Temizlik Yalan Hakkında Ayetler Hadisler

KISKANÇLIK

1- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Haset den (kıskançlık) sakının.Ateş odunu nasıl yer bitirirse haset de iyilikleri öyle yer bitirir."

2- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Bir kulun kalbinde iman ile haset(kıskançlık) bir arada bulunmaz.”

Ahlak Utanma Merhamet Kibir Temizlik Yalan Hakkında Ayetler Hadisler

KENDİNİ BEĞENMİŞLİK

1- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı yürekli, malını yardımlaşmadan

esirgeyen,kibirli (kendini beğenmiş) kimselerdir.”

2- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir :

“Kalbinde zerre kadar (çok az da olsa) kibir bulunan kimse cennete giremez.”

Ahlak Utanma Merhamet Kibir Temizlik Yalan Hakkında Ayetler Hadisler

TEMİZLİK

1- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir:

“Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yemeğe bereket verir.”

2-Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir:

“Allah temizdir.Temiz olanları sever.”

3- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir:

“Ümmetime (tüm Müslümanlara) zor gelmeyeceğini bilseydim, her abdest alışta dişlerini

fırçalamayı emrederdim.”

4- Hz. Muhammed (ona selam olsun) şöyle demiştir:

“Sizden biri Cumaya (Cuma gününe) geldiğinde gusletsin. (banyo yapsın)