İslam Dini Fıkıh Mezhepleri

İslam dininde, fıkıh yani İslam hukuku konusunda anlayış, yöntem ve uygulama açısından farklı düşüncelere sahip mezhepler bulunur. Bu mezheplerin başlıcaları şunlardır.

Sünni Mezhebinin takip ettiği dört büyük fıkıh mezhebi:
Hanbeli mezhebi,
Hanefi mezhebi ,
Maliki mezhebi,
Şafii mezhebi.

Şia Mezhebinin takip ettiği fıkıh mezhepleri:
Caferi fıkhı,
İsmailiyye mezhebi,
Zeydiyye mezhebi.

Ayrıca diğer bağımsız fıkıh mezhepleri ve âlimleri de mevcuttur.
Zahiri mezhebi

Bu mezheplerden Sünni İslam inanışında yaygın olanları Malikî, Hanefî, Şafiî ve Hanbelî mezhepleridir. Bu nedenle bu dört mezhebe zaman zaman dört büyük fıkıh mezhebi denmiştir.


İslam Dini Fıkıh Mezhepleri (Haritalı)
4 mezhebin hakim olduğu bölgeler