Konferanslarda ön sıralara oturmayın uyuyamazsınız !