Şehamet dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır.
Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.


  • MEHMET AKİF ERSOY