Oyun alanına bir dikdörtgen çizilir. Bu köprü olur. Çocuklar sayışarak dört tane nöbetçi seçerler. Nöbetçilerin her biri köprünün ( dikdörtgenin ) bir köşesinde durur. GörevleriÇoçuk Oyunu Köprü Nöbetçisiprüden kimseyi geçirmemektir. Öteki çocuklarÇoçuk Oyunu Köprü Nöbetçisiprünün (dikdörtgenin ) uzun kenarlarından birinin dışında dururlar. Yapacakları işÇoçuk Oyunu Köprü Nöbetçisi karşıdan karşıya köprüyü enlemesine geçmektir.

Geçmek için köprüye giren çocuğu nöbetçiler kovalar; ona elle dokunmaya çalışırlar. Dokunulan çocuk vurulmuş olur. Vurulan yanar ve o da ötekiler gibi nöbetçi olur. Oyun böylece sürer. Vurulmadan karşıya geçen çocuk oyunu kazanmış sayılır ve alkışlanır.