TEMSİLİ DEMOKRASİ Nedir ?..


Genellikle nüfusu yüksek ülkelerde kullanılan Temsili demokrasi, demokratik ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de, seçtiği temsilciler (milletvekilleri) aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulamasıdır.