a) “her” ve “şey” Sözcüklerinin Yazımı
* “şey” sözcüğü her zaman ayrı yazılır.


bir şey (doğru) ------ birşey (yanlış)

her şey (doğru) ------herşey (yanlış)

çok şey (doğru) ------çokşey (yanlış)

hiçbir şey (doğru) ---hiçbirşey (yanlış)

Şu ana kadar her şey yolunda gitti.
… herşey… (yanlış)

Benim hakkımda sana bir şey söyledi mi?
… birşey… (yanlış)

Depremle ilgili konuşulacak çok şey var.
…çokşey… (yanlış)

Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum!
…hiç bir şeye… (yanlış)

* “her” sözcüğü bir istisna (herhangi) dışında ayrı yazılır.


* herhangi (doğru) her hangi (yanlış)

her şey (doğru) -------herşey (yanlış)

her gün (doğru) ------hergün (yanlış)

her ay (doğru) --------heray (yanlış)

her zaman (doğru)---herzaman (yanlış)

her an (doğru) -------heran (yanlış)

her biri (doğru) ------herbiri (yanlış)

Bilgisayarınızda herhangi bir sorun yaşarsanız, beni arayın.
…her hangi… (yanlış)

Aramızda geçen her şeyi bir bir anlattım.
…herşeyi… (yanlış)

Kilolarından kurtulman için her gün yürümelisin.
…hergün… (yanlış)

Kirasının her ay düzenli olarak öderdi.
…heray… (yanlış)

Talih insanın yüzüne her zaman gülmez.
…her zaman… (yanlış)

Önünüze her an biri çıkabilir, dikkatli olun.
…heran… (yanlış)

Fuardaki arabaların her biri servet değerindeydi.
…herbiri… (yanlış)

b) “birtakım”, “bir takım” Sözcüklerinin Yazımı


* “birtakım” sözcüğü “bazı, türlü, çeşitli” anlamlarında kullanılırsa bitişik yazılır; “bir” sözcüğü sayı sıfatı olarak kullanılırsa ayrı yazılır.

Bu konuda birtakım önlemler almalısınız.
(bazı)

Yeni komşumuz hakkında birtakım söylentiler duydum.
(bazı, çeşitli)

Bu kıyafetten bir takım da kardeşime aldım.
(sayı)

Size de bir takım Osmanlı Tarihi verelim.
(sayı)

c) “hiçbir” Sözcüğünün Yazımı


* “hiçbir” sözcüğü her zaman bitişik yazılır.

Bu adamın hiçbir konuda deneyimi yok.
…hiç bir… (yanlış)

Hiçbir anne, çocuğunun kötülüğünü istemez.
Hiç bir… (yanlış)

Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım.
…hiç bir… (yanlış)

ç) “birkaç” Sözcüğünün Yazımı


* “birkaç” sözcüğü her zaman bitişik yazılır.

Sen, birkaç gün babama görünmesen, iyi olur.
…bir kaç… (yanlış)

Bu kitabı birkaç yere sordum, fakat bulamadım.
…bir kaç… (yanlış)

d) “bir gün” Sözünün Yazımı


* “bir gün” sözündeki “bir” sözcüğü ister belgisiz sıfat olarak “herhangi bir” anlamında kullanılsın ister sayı sıfatı olarak “bir” anlamında kullanılsın, her iki durumda da ayrı yazılır.

Hata yaptığını bir gün anlarsın.
…birgün… (yanlış)

Büyük sınava sadece bir gün kaldı.
…birgün… (yanlış)

e) “hiç kimse” Sözünün Yazımı


* “hiç kimse” sözü her zaman ayrı yazılır.

Sınıfta hiç kimse kalmasın, herkes aşağıya insin!
…hiçkimse… (yanlış)

Bu kadar düşük maaşla hiç kimse çalışmaz.
…hiçkimse… (yanlış)