Türk halk oyunları'nın genel olarak türleri şu şekilde ayrılmaktadır:
Hora Bölgesi; Trakya.

Zeybek Bölgesi; Dört alt gruptan oluşur. Kural olarak; 9 zamanlı ve aksak ritmli oyunlardır. Asıl Zeybek Bölgesi; Ege, Güney Marmara, İçbatı Anadolu.

Teke Zeybek Bölgesi; Göller Yöresi, Batı Akdeniz.

Kaşıklı Zeybek Bölgesi; Güney Marmara, Batı Karadeniz, İçbatı Anadolu ve çevresi. Bu bölgelerde karşılıklı oynanan ritüelleşmiş düzenli oyunlara da rastlanmaktadır (Zonguldak, Karabük'te olduğu gibi).

Kaşık Oyunları Bölgesi; Konya Bölümü ve Antalya'nın doğu ilçelerinden itibaren Doğu Akdeniz çevresi.

Horon Bölgesi; Orta ve Doğu Karadeniz.

Halay Bölgesi; Üç alt bölümden oluşur. Bozkır Halayları: İç Anadolu'nun Doğusu

Doğu Halayları: Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri

Çukurova Halayları: Çukurova çevresi.

Bar Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu ve iç Artvin.

Kafkas Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu ve iç Artvin.