Kahramanlık türküeri, Genç-Osman Türküsü-Hikayesi Nedir? Genç-Osman Sözleri-Hikayesi Genç Osman Türküsünü kim yazmıştır Genç Osman Türkü Sözleri genç osman türküsünün sözleri ve hikayesi genç osman türkü sözleri

Genç Osman Türküsü Hikayesi Nedir?

Osmanlı Padişahı IV. Murat, Bağdat'a sefer düzenler. Anadolu gençleri savaşa katılıp padişahlarının arkasından gitmek için orduya yazılırlar. İçlerinde Aksaray'dan gelen Osman adında çok genç yaşta bir delikanlı da vardır.

Genç Osman orduya katılır. Seferde büyük kahramanlıklar gösterir. Kale kapısından geçer, burca sancak diker, kahramanlıklarıyla dillere destan olur. Ne yazık ki savaş devam ederken şehit olur. Ordu ve Anadolu halkı yasa boğulur. Anadolu'da ve yeniçeri şairler arasında bu olay üzerine türküler yakılır, ağıtlar söylenir.

Genç Osman Türküsü, Osmanlı padişahı IV. Murad’ın Bağdat Seferi’ne katılan ve kahramanlıklar gösterip şehit olan çok genç yaştaki Osman adlı delikanlı için yakılmış bir kahramanlık türküsüdür. Aydın yöresinden Osman Şevki Uludağ tarafından derlenmiş, Muzaffer Sarısözen tarafından notaya alınmıştır.

GENÇ OSMAN Türküsünün Sözleri

Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak
Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Sultan Murat derki, gelsin göreyim.
Nasıl yiğit imiş bende bileyim.
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim.
Kılıcından al kan saçtı Genç Osman.

Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Askerin ucu göründü Van'dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan
Bağdadın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of