Söylenecek sözün çokluğu, bazen insanı dilsiz bırakır..

MURATHAN MUNGAN